Arne Palmqvist har avlidit

Arne Palmqvist från Skillingaryd avled den 12 maj 2016. Han var född den 18 juli 1925.

Våge Svensson har avlidit

Våge Svensson från Dannäs avled den 13 februari 2016. Han var född den 21 maj 1937.

Till minne av Leif Palm

Så här vill jag minnas och tacka naturmänniskan Leif Palm. Tack! Åkekalle

Birgitta Hörlin har avlidit

Birgitta Hörlin från Rydaholm avled den 24/9 2015. Hon var född den 4/4 1947.

Lilian Johansson har avlidit

Lilian Johansson från Värnamo avled den 11 mars 2016. Hon var född den 15 mars 1927.
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Malin Ögren har avlidit

Malin Ögren från Värnamo avled den 21/6 2015. Hon var född den 17/8 1925.

Ing–Britt Andersson från Bredaryd har avlidit

Ing–Britt Andersson från Bredaryd avled den 4 september 2015. Hon var född den 2 oktober 1933.  

Erik Andersson har avlidit

Erik Andersson från Vaggeryd avled den 26 januari 2016. Han var född den 8 maj 1921.

Alpo Törnqvist har avlidit

Alpo Törnqvist från Värnamo avled den 16 juli 2016. Han var född den 28 februari 1937.

Dagny Hjelmquist har avlidit

Dagny Hjelmqvist från Värnamo avled den 12/8 2015. Hon var född den 15/4 1928.