Bufab köpte engelskt företag

0

Bufab i Värnamo har förvärvat 100 procent av aktierna i Montrose Holdings Ltd.

Montrose är ett privatägt engelskt bolag som levererar fästelement, andra C-komponenter och relaterade tjänster till kunder inom industrin i framför allt Storbritannien.

Montrose grundades 1991 och har sedan dess haft stabil och lönsam tillväxt. Idag har bolaget 45 anställda, beläget i High Wycombe samt i Bedford i England.

Förutom fästelement levererar bolaget specialkomponenter i många olika material, samt även produkter för underhåll, reparation och drift. Kunderna är spridda över många industrier, till exempel elektronikindustrin, flygindustrin och byggindustrin. Under det räkenskapsår som avslutades i augusti 2016 hade Montrose en total nettoförsäljning om cirka 6,4 miljoner GBP och en rörelsemarginal om cirka 10%.

Förvärvet finansieras inom Bufabs existerande kreditfacilititeter. Netto för förvärvskostnader kommer förvärvet att ha en negativ påverkan på Bufabs rörelsevinst i det fjärde kvartalet på cirka 4 miljoner SEK, men förväntas bidra till vinsten per aktie från och med det första kvartalet 2017.

Jörgen Rosengren, vd, Bufab
Jörgen Rosengren, vd, Bufab

– Jag är väldigt nöjd med förvärvet av Montrose, som på ett utmärkt sätt kompletterar våra övriga bolag i Storbritannien och Europa. Montrose är känt som en pålitlig och innovativ ’Supply Chain Partner’, och har långa och starka kundrelationer. Vi förväntar oss att både Montrose och Bufab kommer att vinna på den här kombinationen”, säger Jörgen Rosengren, Bufabs vd och koncernchef.

– Vi ser Bufab som en ledare i vår industri. Bufabs internationella nätverk och andra resurser kommer hjälpa Montrose att växa och utvecklas under de kommande åren. Vi är väldigt nöjda med att ingå i Bufab-gruppen och ser fram emot vår gemensamma utveckling framöver”, kommenterar Charles Ainsworth, vd på Montrose.

LÄMNA ETT SVAR