Debatterar budgetpropositionen

0

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Thomas Strand från Vaggeryd samt Helene Petersson, Johanna Haraldsson och Peter Persson har skrivit en debattartikel med anledning av regeringens budgetproposition.

En ny riktning

Det av regeringen lämnade budgetförslaget innehåller en helt annan politisk färdriktning än det som var de borgerliga partiernas regeringspolitik. Under de borgerliga regeringsåren var huvudinriktningen, och all argumentation, inriktad på att sänka skatter, öka skillnaden mellan de som var i arbete och de som var pensionärer, sjuka och arbetslösa.

Det var en politik som medförde ökade ekonomiska och sociala klyftor, en ökad barnfattigdom och fler så kallade marginaliserade områden – det vill säga områden med låg ekonomisk standard och många gånger besvärliga sociala förhållanden.

Den dåvarande regeringens politik motiverades med att skattesänkningar skulle leda till fler jobb, men verkligheten var att skattesänkningar, på årsnivå 140 miljarder kronor, ledde till ökade klyftor. Ökade gjorde också arbetslösheten. Under åtta år steg antalet arbetslösa från 260 000 till 400 000 personer.

Den socialdemokratiskt ledda regeringens politik har nu avbrutit skattesänkningspolitiken. I stället investerar regeringen i förbättrad välfärd och i att bygga ett Sverige som håller ihop. Den svenska modellen är central för regeringens politik.

Med den svenska modellen syftar vi på en gemensam sektor som utjämnar livsförhållanden och fördelar resurser på ett rättvist sätt, socialförsäkringssystem som utjämnar inkomster och som leder till ekonomisk trygghet vid livets oundvikliga skeden, offentliga investeringar för att skapa nya jobb, en grön omställning samt investeringar i infrastruktur och bostäder.

Vi ser i dag att arbetslösheten minskar. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år, och vi gör tydliga resursöverföringar till skola och välfärd samtidigt som rättvisan stärkts genom förbättrade förhållanden för de som för stunden inte kan arbeta.

I tidigare budgetar har regeringen sänkt skatten för de pensionärer med lägst inkomster och genomfört förbättringar av arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring. I denna budget höjs bostads- och flerbarnstillägg samt höjt tandvårdsbidrag till pensionärer mellan 65–74 år. Detta är satsningar som leder till mycket bättre förutsättningar för ett Sverige som präglas av solidaritet och ökad jämlikhet.

Det är säkert så att det finns behov av ytterligare satsningar för att stärka välfärden och den svenska modellen i vårt land. Men vi vill bestämt hävda att den socialdemokratiska regeringen slagit in på en annan väg för vårt land och bättre villkor för de många människorna.

Thomas Strand,  Helene Petersson och Johanna Haraldsson och Peter Persson

Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Jönköpings län

Johanna Haraldsson, Thomas Strand, Peter Persson och Helene Petersson, fyra S-ledamöter från länet vid riksdagens öppnande.
Johanna Haraldsson, Thomas Strand, Peter Persson och Helene Petersson, fyra S-ledamöter från länet vid riksdagens öppnande.

LÄMNA ETT SVAR