S-debatt om regionens budget

0

I morgon är det budgetdebatt i Region Jönköpings län. Inför den har regionråden Carina Ödebrink (S) Marcus Eskdahl (S) och  skrivit en debattartikel där de förklarar vad Socialdemokraterna prioriterar i sin budget.

En budget för ett jämlikt Jönköpings län

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tog över makten har vi fått en annan färdriktning i svensk politik. Vi ser nu hur investeringar i det gemensamma samhällsbygget prioriteras i stället för stora skattesänkningar. Ett resultat av detta är de 10 välfärdsmiljarderna som ska stärka upp välfärden i kommuner och landsting. Av dessa beräknas Region Jönköpings län få drygt 92 miljoner.

Nu är det viktigt att den här riktningsförändringen får genomslag även regionalt. I ett läge där Region Jönköpings län står inför ett vägval kring hur vi ska hantera framtidens utmaningar när det gäller exempelvis investeringar i våra sjukhus, personalförsörjningen och att öka jämlikheten lägger vi fram en offensiv budget där vi använder de ökade statsbidragen för att göra nödvändiga förstärkningar i välfärden.

I vår budget prioriterar vi framförallt tre områden: sjukvård, kollektivtrafik och personalförsörjning. Därför föreslår vi satsningar för att sänka patientavgiften till 150 kronor och för att förstärka vården för våra mest sjuka och äldre. Samtidigt investerar vi i ett seniorkort som innebär att personer över 70 år får åka buss och tåg i hela länet för 150 kronor i månaden. Utöver det avsätter vi också medel för att fler ska åka kollektivt genom prisvärda biljettkostnader.

Mot detta står de borgerliga partierna med Moderaterna i spetsen. De har stora bekymmer med hur de ska få sin budget att gå ihop och kommer tvingas göra stora neddragningar i verksamheten för att klara investeringstakten framöver. Samtidigt driver de en politik som ökar ojämlikheten i regionen i stället för att minska den. Ett exempel är att de sett till att den som besöker en vårdcentral i Jönköpings län måste betala mer än vad de som bor i övriga landet behöver. Detta slår så klart alltid hårdast mot de som har minst.

Vår igång är en annan. Vi vill ha en politik som satsar. Vi vill ha ett samhällsbygge som steg för steg skapar det jämlika Jönköpings län. Därför satsar vi drygt 50 miljoner mer i vår budget än den moderat styrda högern. Så utvecklar vi den svenska modellen i Region Jönköpings län.

Carina Ödebrink, Marcus Eskdahl

Socialdemokratiska regionråd i Region Jönköpings län

LÄMNA ETT SVAR