Debatterar höghastighetsbanan

0

Mikael Bäckström, ordförande i LRF Jönköping debatterar höghastighetsbanan.

Ett beslut kring satsningen på höghastighetsbana är nu det absolut viktigaste, oavsett vilket beslut politikerna väljer att ta.

Utredningarna har pågått i många år och det är ett problem när det drar ut på tiden. Alla markägare och företagare längs vägen måste få klara och tydliga besked och förutsättningar att agera.

Om bygget genomförs ska det vara klart till 2030 och ske inom de närmaste 13 åren. Då måste det finnas handlingskraft att sätta igång så att inte en död hand läggs över området under lång tid.

Vi vill se beslut kring byggstart och sträckningar, vi vill också se tydliga svar på prioriteringar kring andra infrastruktursatsningar, där man förklarar framtidens transporter av människor och gods i hela landet.

För de personer som äger hus, driver företag och brukar mark i det område där en eventuell järnväg snart kan komma att korsa landskapet hamnar alla i ett svårt läge när ingen vet vem som blir drabbad, eller när. Är det värt att renovera huset om fastighetspriset snart kommer påverkas negativt? Vågar jag investera pengar i att utveckla mitt företag just nu? Ska jag anställa? Vad händer med min mark? Människor ska veta vad som gäller och det är politikens ansvar att ta beslut.

Respekt för människors, företag, hem, traditioner och förlorande framtidsplaner måste upp på planeringsbordet tillsammans med möjliga byggtekniker, fornminneskartor och övriga markanalyser. För detta är ett infrastukturbygge som kommer att påverka många människor och markägare på landsbygden längst dess väg från Stockholm till Malmö och Göteborg.

Mikael Bäckström, ordförande LRF Jönköpings län

Sverigeförhandlingen presenterade måndag 1 februari sitt förslag till sträckning och stationslägen, vilket innebär stationer i Tranås, Jönköping och Värnamo i Jönköpings län. Bild: Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen presenterade måndag 1 februari sitt förslag till sträckning och stationslägen, vilket innebär stationer i Tranås, Jönköping och Värnamo i Jönköpings län.
Bild: Sverigeförhandlingen

LÄMNA ETT SVAR