Dagny Hjelmquist har avlidit

Dagny Hjelmqvist från Värnamo avled den 12/8 2015. Hon var född den 15/4 1928.

Ingrid Johansson har avlidit

Ingrid Johansson från Ekeryd avled den 11 oktober 2015. Hon var född den 15 september 1931.  

Evert Thorén har avlidit

Evert Thorén från Dannäs avled den 23 oktober 2015. Han var född den 12 augusti 1928.
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

Anna Carlsson har avlidit

Anna Carlsson från Värnamo avled den 18/6 2015. Hon var född den 10/3 1917.

Inga Sandahl har avlidit

Inga Sandahl från Värnamo avled den 3 januari 2016. Hon var född den 7 juli 1924.

Evert Green har avlidit

Evert Green från Skillingaryd avled den 14/6 2015. Han var född den 12/4 1940.

Gunborg Engstrand har avlidit

Gunborg Engstrand från Värnamo avled den 5 september 2015. Hon var född den 7 januari 1941.

Jörgen Suddergaard har avlidit

Jörgen Suddergaard från Värnamo avled den 4 januari i2016. Han var född den 8 november 1931.

Iréne Ericsson från Skillingaryd har avlidit

Iréne Ericsson från Skillingaryd avled den 21 oktober 2015. Hon var född den 26 maj 1935.

Bitte Elf har avlidit

Bitte Elf från Skillingaryd avled den 8 mars 2016. Hon var född den 4 april 1947.