Anmälan efter stroke

0

En patient fick stroke i samband med kranskärlsröntgen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Medicinsk diagnostik har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan handlar om en patient som fick stroke i samband med kranskärlsröntgen.

Utredningen visar att en liten mängd luft med stor sannolikhet injicerats tillsammans med kontrastvätskan. Patientens symptom var övergående, men magnetkameraundersökning bekräftade att en mindre infarkt inträffat.

LÄMNA ETT SVAR