Dagis med 70 platser planeras

0
Byggandet av en ny förskola vid Mosslelund  i Värnamo kommer allt närmare. Ärendet ska nu ut på samråd. Det vill säga att det är nu allmänheten har möjligheter att tycka till om projektet. Planen är att bygga en ny förskola med plats för 70 barn. Dessa ska vara fördelade på fyra olika avdelningar. Dessutom är syftet att förbättra trafiksituationen i området. Planen medför också att infarten till Libanongården tryggas genom att planen säkerställer marken för allmän gatuanvändning. Planen möjliggör för allmän trafik mellan Libanonvägen och Ättehögsvägen, med syfte att göra området mer tillgängligt. Korsande cykeltrafik ska prioriteras.

Allmänheten har möjlighet att studera planerna mellan 5 och 30 december.

LÄMNA ETT SVAR