Vill lägga ned servicenämnden

5

Socialdemokraterna ser bildandet av servicenämnden i Värnamo kommun som ett misslyckande i stort och vill att den ska läggas ned. Det noterar man i en motion till kommunfullmäktige.

Partiet noterar att de kommunala nämndernas uppdrag med sitt förbättringsarbete måste vara tydligt. Om servicenämnden skriver man:
– Nämnden fick en budget som inte motsvarade kostnaderna och en ny förvaltning byggdes upp enbart för att administrera ”intern affärsverksamhet”. Ett omöjligt uppdrag och skapar inte samverkan mellan nämnder. Den tydlighet och uppstramning som skett för vissa kostnader och organisationer har varit nyttig, men borde kunnat ske utan att röra till organisationen.

I motionen yrkar man från S att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att sammankalla den parlamentariska gruppen för att påbörja en dialog för vilken nämndorganisation som kan vara lämplig efter valet 2018. Man vill att nuvarande organisation utvärderas och analyseras och att servicenämndens ansvarsområden överlåts till andra nämnder.

5 KOMMENTARER

 1. Nja.
  Men man får loss mer kapital för finansiering av den kära Gummifabriken. Den sketna fabriksbyggnaden är det enda som gäller för politikerna. Tänk på det. Soliditeten i kommunen är inte den bästa efter detta dårprojekt. Horribelt.
  Vi kommer bara att få se allt sämre skolmat och fler barn per avdelning och minskad personaltäthet. Det vi sett hittils vad gäller nedskärningar är bara början.
  Snart är det medhavd smörgåspacke som gäller för ungarna. Enklast för politikerna är att slå på de svaga dvs barn, sjuka och äldre. Sorgligt.
  Efter politikernas (Centerns) snedsteg senaste tiden så kommer kraftiga besparingar vara oundvikliga närmsta 100 åren, annars är konkurs enda lösningen för kommunen. Skrämmande utveckling. Vill vi ha det så här?
  Ja antagligen, med tanke på hur folk röstar i kommunen.

  • Nja, Lars-Göran!

   Vad du tycker om Gummifabriken är ju upp till dig, förvisso ett dyrt projekt. Min fråga till dig är dock vad du har för belägg för ditt påstående att ”Efter politikernas (Centerns) snedsteg senaste tiden så kommer kraftiga besparingar vara oundvikliga närmsta 100 åren, annars är konkurs enda lösningen för kommunen.”
   Såvitt jag vet är det inget större fel på soliditeten i kommunen. Jag tror inte du hittar så många kommuner i detta land med bättre ordning på ekonomin.

   • Njaa du, Bengt :)
    Efter en genomgång av kommunens senaste årsredovisningar så är det inte någon munter läsning som tyder på att kommunen går i rätt riktning tyvärr. Skulderna har ökat senaste åren och soliditeten är i en nedåtgående trend sedan flera år. En stor orsak är bla gummifabriksprojektet, som vi inte skall blunda för. Att sedan Centerpartiet målar upp en helt annan bild av läget är väldigt trist då centerpolitikerna på sin hemsida skriver att kommunen inte har några skulder! Tycker inte det ser bra ut. Årsredovisningen finns att tillgå och den talar bäst för sig själv. Eller är det feltryck i kommunens årsredovisning?
    När kommer den ekonomiska vändningen vad gäller kommunens finanser? Det är sannolikt något väljarna är intresserade av inför nästkommande väl.
    Tack för en givande och saklig diskussion Bengt.

 2. Håller faktiskt med för en gång skull! Tanken var god dock inte genomförande. Ju fler organisationer desto sämre samordning. Varje organisation är bäst lämpad för att bestämma själv om sina besparingar.

LÄMNA ETT SVAR