Thomas debatterar skolfrågor

0

Thomas Strand (S) debatterar skolfrågor:

Vi investerar i en jämlik kunskapsskola för alla En viktig del i den svenska modellen är en stark och jämlik kunskapsskola – en skola där ingen elev lämnas efter och ingen elev hålls tillbaks.

Så bygger vi samhället starkt för framtiden.  Men de senaste åren har trenden varit en annan. Sedan 1990-talet har skolan misslyckats med att kompensera för olika elevers förutsättningar. Detta drabbar framförallt de som behöver skolan mest. Det är barn till arbetarklassföräldrar som får sämre förutsättningar att ta sig vidare till högre studier och arbetsmarknaden.

Den utvecklingen måste stoppas. Genom skola och utbildning ska vi utjämna ojämlikheterna i samhället – inte göra dem större.  Redan i dag vet vi att lärare och rektorer arbetar hårt för att göra just detta. På sätt och vis går det säga att politikens uppgift i första hand handlar om att ge skolorna rätt förutsättningar för att underlätta personalens arbete. Det kan bland annat innebära att skjuta till resurser för att kunna anställa mer personal.

Här blir också skillnaderna tydliga mellan en politik som prioriterar samhällsbygget och en politik som prioriterar stora skattesänkningar.    För den socialdemokratiskt ledda regeringen är inriktningen fastslagen. Vårt gemensamma samhällsbygge kommer alltid att vara viktigare än stora skattesänkningar för dem som redan har det bra.

Ett led i detta är lågstadie- och fritidshemssatsningen – satsningar som syftar till att ge skolor bättre förutsättningar att arbeta för att alla barn ska nå så långt som möjligt.  Regeringens utgångspunkt är att alla barn ska få det tidiga stöd de behöver och har rätt till.

Med anledning av detta investerar regeringen i år 2,3 miljarder kronor för att öka lärartätheten på lågstadiet, och en halv miljard anställa mer personal i fritidshemmen. Av dessa pengar går drygt 117 miljoner kronor till kommunerna i Jönköpings län.

Av dessa pengar går drygt 6 miljoner kronor till Värnamo kommun. Samtidigt får även de fristående huvudmännen som ansökt ta del av satsningen. Detta är ett tydligt resultat av en politisk inriktning.  Det har betydelse vilken regering som styr. Vårt mål är att Sverige ska ha en jämlik skola med höga kunskapsresultat där lärarna får goda förutsättningar för att arbeta för att ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Så utvecklar vi den svenska modellen och bygger Sverige starkt för framtiden.

Thomas Strand (S) Vaggeryd, riksdagsledamot i utbildningsutskottet från Jönköpings län

LÄMNA ETT SVAR