Värnamo kommun får 6 miljoner

0

I dagarna kom beskedet från Skolverket gällande vilka kommuner som beviljats medel för regeringens lågstadiesatsning och fritidshemssatsning. Totalt får kommunerna i länet 117 miljoner kronor. För Värnamo kommun innebär detta drygt sex miljoner kronor för lågstadiessatsningen.

Totalt betalar Skolverket ut nästan 2,3 miljarder kronor för att Sveriges kommuner ska öka lärartätheten i lågstadiet och förskoleklass samt en halv miljard för att öka lärartätheten inom fritidshemmet. För kommunerna i Jönköpings län innebär detta sammanlagt cirka 117 miljoner kronor. Av dessa får Värnamo kommun drygt 6 miljoner kronor.

Thomas Strand (S)
Thomas Strand (S)

– Det regeringen vill med det här bidraget är dels att kommunerna ska kunna behålla den personalen som anställdes med hjälp av förra årets statsbidrag och dels för att kunna göra ytterligare nyanställningar. En hörnsten i den svenska modellen är en stark och jämlik kunskapsskola där inga elever hålls tillbaka eller lämnas efter. Därför är det viktigt att öka lärartätheten i våra skolor, och är ett led i att fokusera på tidiga insatser, säger den socialdemokratiske riksdagsledamoten från Jönköpings län Thomas Strand.

Oppositionsrådet Ulla Gradeen (S) i Värnamo kommun är positiv till satsningen.
– De första skolåren är oerhört viktiga för barnens utveckling, och det måste finns tid för varje barn att bli sett och lyssnat på. Tack vare den här satsningen från regeringen kan också barnen i Värnamo kommun få större chans att lyckas i skolan, säger Ulla Gradeen i Värnamo kommun.

Nytt för i år är också att fritidshemmet beviljas medel från Skolverket att nyanställa.
– Fritidshemmet är en viktig del av skoldagen och för regeringen är det viktigt att även kunna minska barngrupperna här, säger riksdagsledamoten Thomas Strand.

Värnamo kommun har dock valt att inte söka dessa pengar, och kan därmed inte få del av satsningen detta året.

Av de 2,3 miljarder kronorna är drygt 465 miljoner kronor riktade mot att kommunerna ska kunna anställa ytterligare personal.Ulla GUll

LÄMNA ETT SVAR