Fördröjd operation anmäls

0

Behandlingen av en stressfraktur i höften fördröjdes vid Värnamo sjukhus och Region Jönköpings län har anm’lt händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan handlar om en patient som utan föregående olyckstillbud fick smärtor vid ena höften. Patienten utreddes med bland annat MR-röntgen. Den visade att smärtan berodde på en så kallad stressfraktur.

Det tog dock lång tid innan resultatet av röntgenundersökningen uppmärksammades och därför skedde ytterligare fördröjning innan frakturen opererades.

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

LÄMNA ETT SVAR