Stor klimatvinst när sjukhusen renar lustgasen

0
Lisbeth Edvinsson, vårdenhetschef på kvinnokliniken, Värnamo sjukhus, visar en patient hur masken för lustgas ska användas. Bilden är arrangerad. Foto: Mikael Bergström
Lisbeth Edvinsson, vårdenhetschef på kvinnokliniken, Värnamo sjukhus, visar en patient hur masken för lustgas ska användas. Bilden är arrangerad. Foto: Mikael Bergström

Lustgas är ett effektivt och skonsamt smärtlindrande medel som används inom förlossningsvården, tandvården och ambulansverksamheten. Men det är också en kraftig växthusgas. Den reningsteknik som Region Jönköpings läns tre sjukhus nu installerat minskar utsläppen med motsvarande hundra varv runt jorden med bil.

– Lustgas är en bra smärtlindringsmetod med supergod nytta för patienterna. Den ger snabb effekt och går snabbt ur kroppen utan biverkningar – förutom för miljön. Därför känns det självklart bra att vi nu har installerat rening. Dessutom ger det också bättre arbetsmiljö för oss, säger Lisbeth Edvinsson, vårdenhetschef på kvinnokliniken, Värnamo sjukhus.

Hösten 2014 kunde förlossningsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov inviga sin reningsanläggning. Nu, sommaren 2016, har samma teknik installerats på förlossningsavdelningarna även på Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset i Eksjö.

”Satsat på modernaste teknik”
– Vi har satsat på den modernaste lågtrycksteknik som drar lite energi och orsakar lite buller, säger Marie Leuchovius, miljöingenjör på Regionfastigheter.

För patienten som får lustgas innebär den nya tekniken att man andas på rätt sätt i masken, som anpassats för att samla upp all lustgas och transportera iväg den för rening. För personalen handlar det om att ge instruktioner hur masken ska användas, samtidigt som arbetsmiljön förbättras genom att minimera spridningen av lustgas ut i rummet.

Installationen på Länssjukhuset Ryhov innebar även att barn- och ungdomsmedicinska kliniken fick en mobil lustgasanläggning med rening. Genom att använda lustgas för att smärtlindra och lugna vid behandling av barn minskar behovet av narkos.

Nytta av mobil enhet
Kvinnokliniken i Värnamo får också en mobil lustgasenhet.

– Den ska vi använda om det behövs smärtlindring i något annat vårdrum än i förlossningssalarna. Den kan till exempel också användas för smärtlindring när patienten badar, säger Lisbeth Edvinsson.

Installationen av lustgasrening innebär en stor satsning på bättre miljö. Ett kilo lustgas påverkar den globala uppvärmningen lika mycket som 300 kilo koldioxid. Installationen på Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset medför att Region Jönköpings län minskar utsläppen av växthusgaser motsvarande ungefär 560 ton koldioxid.

Lustgas stor utsläppskälla
Införandet av rening får alltså stor effekt på utsläppen av växthusgaser.

– Utan rening utgör våra utsläpp av lustgas cirka 30 procent av Region Jönköpings läns växthusgasutsläpp, säger Marie Leuchovius.

–Införandet av effektiv reningsteknik för att omhänderta använd lustgas från vården är en riktigt bra miljöinsats och en insats för patienten som vi inom Region Jönköpings län ska vara stolta över att ha fått på plats, säger Margareta Sterner, tillförordnad miljöchef i Region Jönköpings län. Det är en viktig miljöförbättring som radikalt minskar vår klimatpåverkan!

Fler ska få rening
Även vissa delar av Folktandvården och specialisttandvården använder lustgas och kan senare bli aktuella för att få lustgasrening installerad.

Installationen av lustgasrening på länets tre sjukhus har kostat cirka 7,4 miljoner kronor. Region Jönköpings län har beviljats 1,7 miljoner kronor i klimatinvesteringsstöd.

Källa: Region Jönköpings län

LÄMNA ETT SVAR