18 projekt för kulturintegration får stöd

0

Omkring 3 500 personer får ta del av de 18 projekt som beviljats bidrag av Region Jönköpings län till olika kulturprojekt för asylsökande och nyanlända, bland annat i Vaggeryd och Värnamo.

När bidraget utlystes ansökte organisationer, föreningar, det fria kulturlivet och studieförbund från hela Jönköpings län. Nu har bidraget fördelats för hösten 2016 och våren 2017 och totalt går 686 000 kronor till kulturinsatser av olika slag.

Ansökningar med professionella kulturinsatser har prioriterats, men också projekt som syftar till att ta tillvara på mångfald och projekt med bred samverkan och nätverksbyggande.

– Många av de sökande anger att de har tagit emot ett stort antal nyanlända under det senaste året och beskriver i sina ansökningar på ett bra sätt hur de planerar att arbeta för att genom konst och kultur få människor från olika bakgrunder att mötas och lära av varandra, säger Julia Sandwall, projektledare, kultur och utveckling, Region Jönköpings län.

I Vaggeryd beviljas Jönköpings läns Hemslöjdsförbund 50 000 kronor för att tillsammans med projektledaren Maria Eklind, nyutexaminerad i Ledarskap i Slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet, arrangera slöjdträffar där unga kommuninvånare och nyanlända unga kan mötas och utöva slöjd på sina villkor.

– Utöver slöjd är berättandet en viktig del inom projektet. Berättelserna kan vara ett sätt att få utlopp för tankar och funderingar men även ett sätt att lära känna varandra och varandras historia menar Maria Eklind.

beviljade-bidrag-for-kulturinsatser-till-asylsokande-160823

LÄMNA ETT SVAR