Hotet mot kräftan och jobben

1

 

Mats green debatterar:

Den 3 augusti i år infördes ett nytt EU-direktiv för att stoppa s.k. ”invasiva arter” som kan hota biologisk mångfald. Det innebär att det blir förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda, hålla men framförallt sälja 37 invasiva arter – bl.a signalkräftan.

Konsekvenserna av detta direktiv blir helt orimliga och slår redan nu hårt mot både vår svenska kräftskiva som mot jobb och företag i GGVV och hela Jönköpings län som exempelvis Carléns Fisk i Habo som en följd av detta tvingats säga upp samtliga sina anställda.

EU-direktivet må vara välmenande men slår så fel i verkligheten. Huvudproblemet i det här fallet är dock främst svenska myndigheters i allmänhet, och Naturvårdsverket i synnerhet, självsvåldiga övertolkning av EU-direktiv. När Naturvårdsverket nyligen presenterade det svenska genomförandet av direktivet stod det uttryckligen att en art som hamnat på EU:s dödslista, som signalkräftan, inte längre får säljas i Sverige efter 3 augusti 2017.

Klart är dock att det inte kommer att vara möjligt att plantera in nya signalkräftor i de vattendrag dessa redan finns om dagens bestånd av någon anledning slås ut. Då flodkräftan i princip slagits ut av kräftpesten är signalkräftan helt nödvändig om vi ska kunna ha något kräftfiske överhuvudtaget. Ska man plantera ut flodkräftor i signalkräftvatten krävs det att man innan aktivt utrotar alla signalkräftor (!).

I värsta fall får vi förlita oss på djupfrysta importerade kräftor från Kina och Turkiet i framtiden – knappast önskvärt ur vare sig ett miljömässigt eller jobbmässigt perspektiv.

EU-kommissionens hantering av detta lämnar allt övrigt att önska men det är också ett faktum att den svenska regeringen varit både oengagerad och inaktiv vad gäller det kanske svenskaste som finns – kräftfisket och kräftskivan. Nu måste regeringen agera, företräda detta genuint svenska intresse, och hjälpa till att rädda det svenska kräftfisket i framtiden!

Mats Green (M)
Riksdagsledamot, Jönköpings län

Mats Green (M)
Mats Green (M)

1 KOMMENTAR

 1. Är väl dags att sluta älta detta missförstånd nu sedan landsbygdsministern, miljöministern, EU-kommissionen samt Havs- och vattenmyndigheten har garanterat att signalkräftfisket och den kommersiella verksamheten kommer att få fortsätta i framtiden, bara spridningen kontrolleras. Utrotning av just signalkräftan är helt utesluten och en omöjlighet i alla de 23 EU-länder där arten förekommer.

  Detta stod klart redan tidigare om man bara hade orkat läsa vad som står i hela EU-förordningen om invasiva arter och inte bara gått på braskande tidningsrubriker i media i rötmånaden. Det finns nämligen också undantagsparagrafer för arter som redan har stor spridning, eller där åtgärder skulle kosta för mycket i förhållande till nyttan med åtgärderna. Detta gäller signalkräftan.

  För mer utförlig faktabaserad information hänvisas till:

  http://www.slu.se/ew-nyheter/2016/8/kraftfiske/

  Hälsningar
  Lennart Edsman

LÄMNA ETT SVAR