Apotekare med i nytt projekt på Värnamo Sjukhus

0
Region Jönköping genomför just nu ett för Sverige unikt projekt. På höglandssjukhuset i Eksjö startade projektet i höstas på och sjukhuset i Värnamo arbetar det sedan april apotekare ute på medicinavdelningarna.

På  Värnamo Sjukhus handlar det om vårdavdelningarna A och D. Senare i höst kommer de två övriga medicinavdelningarna också att komma med i projektet.

Judit Dénes är en av tre apotekare vid Värnamo sjukhus som deltar i projektet. Hon berättar att projektet hittills bara har visat på positiva effekter.

Hon är dock en aningen kritisk till hur projektet på Höglandssjukhuset beskrevs i TV.

– Man kunde få uppfattningen att en hand ersätter en annan, så är det naturligtvis inte, berättar Judit Dénes.

Tillsammans med Gerd Petersson och Artemis Sarri har de nu det totala ansvaret när det gäller läkemedelshanteringen  på de båda vårdavdelningen. Med två viktiga undantag. Det är läkaren som bestämmer vilken medicin patienterna ska ha och det är fortfarande sjuksköterskor som delar ut medicinen.

Däremot ansvar apotekarna för att det finns rätt mediciner tillgängliga på avdelningen. De fyller också på medicinvagnarna och beställer mediciner till avdelningen. Mycket av detta arbete har tidigare skötts av sjuksköterskor.

En positiv bieffekt av apotekarnas inträde på vårdavdelningarna har blivit en ökad patientsäkerhet. Med sin spetskompetens har apotekarna haft möjlighet att föra en dialog med både sjuksköterskor och läkare.

– Dessutom får vi ofta informera  för patienter om nyinsatta läkemedel, säger hon .

En förutsättning för projektet är något som Region Jönköping har, nämligen att de äger det egna sjukhusapoteket.

I England har systemet använt i 20 år.

– Det går dessutom att använda på alla avdelningar på sjukhuset, fortsätter Judit Dénes.

Jeanette Eld är sjuksköterska på medicinavdelningen.

Hon är odelat positiv till att nu arbeta tillsammans med apotekare.

– Det känns bra att kunna samarbeta och utbyta erfarenhet med apotekarna.

– Det är otroligt stor hjälp, konstaterar hon.

För apotekarna handlar det i första hand om kvalité och patientsäkerhet, men också om ekonomi. Ett resultat har blivit att lagren av mer sällsynta mediciner blivit mindre och att lagren av vanligt förekommande mediciner blivit lite större. På så vis gör Regionen en besparing av lagerkostnaderna.

LÄMNA ETT SVAR