(s) kräver svar från Alliansen

0

Socialdemokraterna i Värnamo har inkommit med ett debattinlägg till Värnamo.nu som handlar som olika mötesplatser i kommunen. :

”Augusti 2014 lämnade vi in ett motionsförslag under rubriken ”Fler positiva mötesplatser”. Vårt förslag var att kulturnämnden och medborgarnämnden tillsammans med ungdomar skulle utforma ett ökat fritidsutbud samt redovisa resultatet inom ett år. Motionen bifölls maj 2015, § 126.  D.v.s. borde varit klart innan sommaren 2016.   I svaret på motionen stod att ”ett arbete med att skapa en tydlig struktur och ett tydligt ansvar för ungdomsarbetet” hade initierats. Så hur har det gått? Och när kommer resultatet att genomföras?   Vi kräver svar i en interpellation till augusti kommunfullmäktige.”

Socialdemokratiska oppositionsrådet i Värnamo, Ulla Gradeen.
Socialdemokratiska oppositionsrådet i Värnamo, Ulla Gradeen.

LÄMNA ETT SVAR