Miljon skickades tillbaka

0

Socialdemokraternas Ulla Gradeen debatterar.

Värnamo kommun ligger i en rik bygd, det gäller att ta tillvara all den kunskap och kompetens som finns, att bejaka nyheter och reflektera över erfarenheter. Vi, som hela Sverige, är väldigt beroende av hur det fungerar i övriga världen. Beslut i regering och riksdag är avgörande för vilka verktyg som kan bidra till en hållbar, positiv framtida utveckling. Detta påminde vi om i vårt Socialdemokratiska budgetförslag för 2016.

Regeringen specialmarkerade pengar till kommunerna för bland annat äldreomsorg, färre barn i förskolegrupperna och klimatinvesteringar. Statsbidrag motsvarande cirka 50 öre i skatt. Kravet var att söka pengarna och berätta hur man använt dem.

Hittills har Värnamo kommun sökt en del, men långt från allt. ”inte hunnit” rapporterades från omsorgsnämnden vilket innebar att en miljon skickats tillbaka. Illa. I regeringens vårbudget 2015 ingick också höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar, höjt bostadstillägg för pensionärer. Något som kommer många till nytta även om behoven är stora.

Nu har halva året gått. Vårt förslag röstades ner av C+M+KD+FP+MP+SD. Med facit i hand hade vårt lokala beslutsförslag gjort nytta.

Vi krävde bland annat att det ska finnas ett större fritidsutbud för unga. Navets fritidsgård har ökat besöksantalet markant, vilket är positivt. Men vi saknar en bredare och friare fritidsgårdsverksamhet som också når ungdomar utanför Värnamo centrum. Vi ville öka med 1,2 miljoner årligen för att bredda fritidsutbudet i hela kommunen.

Funktionshindrade ungdomars möjlighet att delta i föreningslivet skulle öka. Bra verksamhet både för flickor och pojkar.

Detta krav kommer vi att fortsätta driva, det finns möjligheter om vi blir eniga.

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen genom Ulla Gradeen

LÄMNA ETT SVAR