Regionrådet Carina Ödebrink (s) debatterar sjukvården.

0

Tillgången på personal är viktig, menar regionrådet Carina Ödebrink i en debattartikel.

 

Bra sjukvård kräver personal!

En av de största utmaningarna för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och tillgänglighet är tillgången på personal. Därför behöver regionen vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla medarbetare. Ett framgångsrikt arbete med kompetensförsörjning och en god personalpolitik kräver en tydlig politisk vilja och styrning.

Så är tyvärr inte fallet idag med den borgerliga minoritetsledningen i Region Jönköpings län. De ansvariga politikerna har i det närmaste helt abdikerat från sitt ansvar och bristen på nytänkande och vilja till dialog med personalen kring långsiktig kompetensförsörjning är total.

Allt för många anställda upplever en pressad arbetssituation och sjukskrivningarna ökar. Vi har aldrig haft så många sjuksköterskor och läkare i vården. Trots detta är det brist på just dessa yrkesgrupper, kostnaderna för bemanningspersonal ökar och beräknas landa på drygt 140 miljoner kronor 2016. Regionstyrelsens beslut att fasa ut delar av bemanningspersonalen har inte gett något som helst resultat.

Idag har sjukvården i länet över 150 vakanser inom olika yrkesgrupper, och det borgerliga minoritetsstyret har beslutat minska personalen i vården med 200 tjänster. Samtidigt vet vi att det inom mindre än tio år kommer behövas en halv miljon nya medarbetare i välfärden nationellt.

Bilden som framträder är att högerminoritetens politik för kompetensförsörjning och personalpolitik havererat. En bra och patientsäker hälso- och sjukvård uppnås inte med kortsiktiga panikåtgärder där vissa yrkesgrupper får särskilda ersättningar för att klara bemanningen och som leder till att personalen inte får tid för nödvändig vila och återhämtning.

Det finns bland personalen idag en utbredd frustration över att inte bli lyssnad på och att få vara delaktig i tider av förändring. Att hälften av medarbetarna på dialysverksamheten på Ryhov har sagt upp sig samtidigt, eller att ansvariga i den politiska ledningen inte orkar möta de undersköterskor som protesterar mot orättvisa villkor när det gäller nattarbete, är inte att ta personalansvar eller vara en attraktiv arbetsgivare.

Socialdemokraterna tillsammans med MP och V har fått igenom att heltid ska vara norm i sjukvården senast 2018. Det är ett viktigt steg för jämlika villkor och för större ekonomisk trygghet i arbetslivet och den dagen hen går i pension. Vi har föreslagit extra resurser för att kunna minska de ökande sjukskrivningarna som särskilt drabbar kvinnor. Vi har också lagt en lång rad andra konstruktiva förslag för att stärka kompetensförsörjningen – dessa har tyvärr den borgerliga minoriteten och SD sagt nej till.

Nu behövs en annan färdriktning. I dagarna tillsätts en statlig utredning vars syfte är att stärka tilliten till personalen bättre ta tillvara deras kompetens. Det är en viktig del i en tydlig politisk vilja för att skapa en jämlik hälso- och sjukvård som bygger på tillit och dialog mellan politiken, personalen och patienterna. Ett sätt att utveckla den svenska modellen!

Carina Ödebrink, socialdemokratiskt regionråd, debatterar sjukvården.
Carina Ödebrink, socialdemokratiskt regionråd, debatterar sjukvården.

LÄMNA ETT SVAR