Regionspolitiker från s och mp debatterar sjukvården

0

Socialdemokrater och miljöpartister i Region Jönköping har skickat in en debattartikel om sjukvården som återges här.

Framtidens sjukvård kräver kloka beslut i dag. På regionstyrelsen sammanträdde den 14 juni kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet kräva att förslaget på översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov samt förslaget på  ny vårdbyggnad återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare behandling innan slutgiltigt ställningstagande. Under regionstyrelsens sammanträde den 14 juni kommer frågan om ny översiktsplan samt förslag på ny vårdbyggnad för Länssjukhuset Ryhov att diskuteras. I samband med denna punkt kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrka på att förslaget återremitteras på grund av att regionstyrelsen ska fatta beslut samma dag som information ges i ärendet. En investering som är i miljardklassen måste bygga på välgrundade beslut inför framtiden. – Vi håller med om att teknik, kvalitet och säkerhet behöver uppdateras eller bytas för att möta framtiden och att det är nödvändigt att ta fram en översiktsplan så att vi, så långt som möjligt, har en bra beskrivning av dagens sjukhus och morgondagens behov. Samtidigt anser vi att alla beslut ska vara väl grundade med en öppen process som involverar berörda parter, inte minst olika patient- och brukarföreningar, säger Carina Odebrink (S), regionråd. – I en demokratiskt styrd organisation har vi som förtroendevalda ett stort ansvar att, med begränsade resurser, använda länsinvånarnas skattemedel på bästa sätt. Vi ser det därför som ansvarsfullt och framtidsinriktat att återremittera förslaget om översiktsplan och byggnation av hus D1 till arbetsutskottet för ytterligare beredning innan slutgiltigt ställningstagande, säger Annica Nordquist, gruppledare för Miljöpartiet. – Vi anser att primärvården ska vara basen i hälso- och sjukvården och att vårdcentralerna ska vara förstahandsvalet för invånarna i behov av hälso- och sjukvård. För att möta utmaningarna med finansieringen behöver vård flyttas från slutna till öppna vårdformer och från den specialiserade vården på sjukhusen till primärvården, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd.

LÄMNA ETT SVAR