Strandnära funkar för S…

0

Socialdemokraterna i Värnamo kommun kan knappast sägas vara ett parti som vurmar om strandnära byggnation men nu har man faktiskt om inte tänkt om åtminstone tagit fram något förslag.

Partiet ställer nu frågan: Landsbygdsboende i strandnära läge – är det möjligt.

Kanske, säger Socialdemokraterna och har gått igenom förslaget från miljö- och stadsbyggnad samt pekar på några ytterligare.

Den 2 juni presenterar man vid en presskonferens sin analys.

Bakgrund är att i samband med att översiktsplanen skall revideras finns 22 planeringsstrategier med över 100 viljeinriktningar. En del är LIS-landsbygdsutveckling i strandnära läge.

– Eftersom vi Socialdemokrater är intresserade av strategi för hela kommunens utveckling, boende och miljö så har vi djupstuderat denna del under våren. En rapport är framtagen, hälsar man och ger mer inblick i detta under torsdagen.

LÄMNA ETT SVAR