Miljoner för tillväxt

0
– Vi välkomnar naturligtvis budgetförslaget då det tryggar vår möjlighet att arbeta långsiktigt för regional tillväxt, säger Gustav Österström, tillförordnad VD för Science Park. På bilden: Torbjörn Eriksson (KD), Region Jönköpings län, Gustav Österström, Science Park, Malin Olsson (M), Region Jönköpings län, Fredrik Göransson, Science Park, Mari Lindahl (L), Region Jönköpings län, Raymond Pettersson (C), Region Jönköpings län. Foto: Johan W Avby
– Vi välkomnar naturligtvis budgetförslaget då det tryggar vår möjlighet att arbeta långsiktigt för regional tillväxt, säger Gustav Österström, tillförordnad VD för Science Park. På bilden: Torbjörn Eriksson (KD), Region Jönköpings län, Gustav Österström, Science Park, Malin Olsson (M), Region Jönköpings län, Fredrik Göransson, Science Park, Mari Lindahl (L), Region Jönköpings län, Raymond Pettersson (C), Region Jönköpings län. Foto: Johan W Avby

ANA, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, presenterade i dag förslag till budget 2017 inom områdena näringsliv och arbetsmarknad. I denna ingår bland andra Torbjörn Eriksson (KD) och Raymond Pettersson (C), båda från Värnamo.
ANA föreslår regionen att permanenta det årliga stödet till Science Park-systemet i Jönköpings län med sju miljoner kronor.

– Det är en budget för ökad regional tillväxt, dels genom satsningar på näringslivet, dels genom olika initiativ för att stödja och ta vara på nyanländas kompetens, säger Malin Olsson (M), ny ordförande i ANA.

– 2017 satsar regionen extra mycket på att utveckla och stödja verksamheter som tydligt bidrar till regionens mål och som visat framgångsrika resultat som projekt, poängterar ANA:s vice ordförande Torbjörn Eriksson (KD):

Science Park-systemet, med verksamhet i länets alla kommuner, föreslås få 7 miljoner kronor årligen i fortsatt bidrag till verksamheten.
Företagsjouren i Jönköpings län ska från och med 2017 drivas i regional regi till en kostnad av 1,5 miljoner kronor per år.
Ung Företagsamhet (UF) föreslås få 1 miljon kronor i verksamhetsstöd.
Coompanion föreslås få 500 000 kronor för att stärka det sociala företagandet i länet.

För ett län med en stor demografisk utmaning (vi blir allt äldre och föder färre barn) samtidigt som vi har en utflyttningstrend, kan nytillskottet av nyanlända bli mycket positiv. Alliansen föreslår en rad satsningar som ska stödja nyanländas integrering på arbetsmarknaden:

2017 ska kompetensplattformen i länet förstärkas, det vill säga det samlade greppet kring utbudet av utbildningar och länets behov av kompetens.

– Detta gör vi med än större fokus på att matcha nyanländas utbildning och erfarenhet med företagens behov, säger Malin Olsson (M). Arbetet sker i nära samverkan med bland annat länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen.

Skapa fler praktikplatser
– Under 2016 och 2017 kommer regionens folkhögskolor att erbjuda svenska för nyanlända akademiker med erfarenhet från vård- och teknikyrken. Regionen ska även se över hur vi som organisation själva kan bidra genom att skapa fler praktikplatser inom våra egna verksamheter, berättar Mari Lindahl (L).

Alliansen föreslår även satsningar som bland annat ska underlätta för unga att starta egna företag och få praktikplatser på sommarlovet och en rad satsningar inom ramen för samverkan med Jönköping Universitet.

LÄMNA ETT SVAR