Thomas Strand debatterar skolan

0
Möte med elever
Möte med elever

Riksdagsledamoten Thomas Strand (S) från Vaggeryd och en partikollega debatter en jämlik skola.

Så skapar vi en jämlik skola – för alla

Den svenska skolan har fantastiska möjligheter att vara den starkast lysande stjärnan i den svenska modellen. Samtidigt är det tydligt att skolan står inför stora utmaningar. Allt fler elever har de senaste åren gått ut nian utan tillräckliga kunskaper och föräldrarnas bakgrund har fått spela en orimligt stor roll för hur det går för deras barn i skolan. Att en del skolor tillåtits prestera undermåligt år efter år är ett svek mot de elever som drabbats, men också mot Sverige. Vi ska ha högre ambitioner än så.

Tiden är nu förbi då stora skattesänkningar gick före nödvändiga investeringar i våra barns och ungas kunskapsutveckling. Regeringen investerar sammanlagt 8 miljarder kronor bara i år för att stärka den svenska skolan. Det handlar till exempel om mer specialpedagogiskt stöd och fler anställda i förskoleklass och på lågstadiet. Det innebär mer lärartid för varje elev och att stora skolklasser kan bli mindre. Samtidigt investeras det kraftfullt i läraryrket. Forskning visar att skickliga lärare gör den enskilt största skillnaden för elevers resultat och därför får lärarna nu fler kollegor, mindre byråkrati att hantera och – inte minst – bättre betalt genom vårt stora lärarlönelyft för skickliga och erfarna lärare.

Vi skapar också en mer jämlik skola, där de skolor som har störst behov får störst stöd och kan attrahera de bästa lärarna. Vi har också avsatt extra resurser till ett särskilt lönelyft för lärare och rektorer i utsatta områden. Det är en hedersam uppgift som ska belönas att jobba med de elever och skolor som har tuffare förutsättningar än andra.

Skolverket har sedan förra året också möjlighet att teckna särskilda avtal med enskilda skolor och huvudmän för att låta sina experter stärka kunskapsfokuset och kvaliteten i undervisningen på just den skolan. Det är ett viktigt steg på vägen mot att staten tar ett än större ansvar för att alla skolor ska vara bra skolor.

Något som är mer än välkommet är att Moderaterna nu ansluter sig till flera av våra förslag för en bättre och mer jämlik skola. Så sent som i höstas lades förslag på besparingar på mer än 4 miljarder jämfört med regeringens budget. Under de åtta år som den moderatledda regeringen styrde lades mycket små resurser på skolan och allra minst på att stärka skolor med tuffa förutsättningar. Därför hoppas vi att Moderaternas nyvunna intresse för mer kunskap för fler elever håller i sig den här gången.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att göra det som krävs för att vända trenden och återföra svensk skola till internationell toppklass med höga kunskapsresultat. Det vill vi göra i brett politiskt samförstånd.

Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Thomas Strand (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

LÄMNA ETT SVAR