S agerar i bostadsfrågor

0
Värnamo från ovan, april 2013
Värnamo från ovan, april 2013

På kommunstyrelsen den 23 maj skall ges förslag till kommunfullmäktige angående vilka områden i Värnamo kommun som är lämpliga att bygga bostäder på. En bostadsförsörjningsplan är framtagen.

– Vi tycker det är bra att nu äntligen ett sådant dokument finns framme, men har några förändringsförslag, noterar Ulla Gradeen från Socialdemokraterna.

– Strategiskt bostadsbyggande är en av kommunens viktigaste uppgifter. Framförhållningen i hur mark bäst kan användas och komma framtida generationer till nytta innebär ett längre förberedande arbete. Det handlar om hur man vill att staden eller samhället skall utvecklas. Hur man bäst kan förnya utan att förlora de positiva sociala och miljömässiga värdena.

Inför sammanträdet föreslår man från S:
– Område Värnamo norra (Sarven och Prostskogen) utgår.
– Området Annebergssjön, Bredaryd  utgår
– Inför kommande planperiod 2017–2019 föreslår vi utredning av kompletterande bebyggelse söder om Ekenhaga och gamla Statoilmacken (Smålandsgatan). Samt en områdesstudie för bostäder, förskola och skola på Mosslle/Helmershus från riksväg 27 mot Hånger.

– Vi föreslår också att kommunfullmäktige antar några rekommendationer om nya byggnaders beskaffenhet såsom miljöaspekt, materialval trä, andelen grönska inom fastighet och så vidare.

LÄMNA ETT SVAR