Debatterar schysta villkor

0

Frida Boklund debatterar schysta villkor på den svenska arbetsmarknaden.

Vi vill utveckla den svenska modellen

Den svenska modellen har i många avseenden varit framgångsrik i att bygga det svenska välfärdssamhället. Det handlar om rättvisa löner, om tillgång till skola och sjukvård, om rätten till trygghet vid sjukdom och vid ålderdom och om ett samförstånd på arbetsmarknaden för att skapa jobb och ytterligare välstånd.

Arbetarrörelsens historiska insatser ska därför berömmas, men dagens inställning till den svenska modellen som en dogm, snarare än ett dynamiskt förhållningssätt måste förändras. Arbetsmarknaden har förändrats i grunden sedan den svenska modellen utvecklades. Den internationella konkurrensen ser helt annorlunda ut. Arbetslivet har förändrats och livslånga anställningar är ovanliga. Invandring och flyktingmottagning ställer arbetsmarknaden inför nya utmaningar.

Idag skapas fyra av fem nya jobb i mindre och växande företag. För dessa företag är kollektivavtal, som blivit ett slags sigill för den svenska modellen, inte alltid ett alternativ. De är kostsamma och de saknar ofta tillräcklig flexibilitet. De kan också gå på tvärs med hur samarbetet i ett litet företag ser ut. Bland annat därför är det idag en majoritet av företagen som väljer att inte teckna kollektivavtal.

Det betyder inte att företagen är oseriösa. Tvärtom vet vi att många företag erbjuder sina anställda villkor som både motsvarar och går utöver villkoren i kollektivavtal. Det finns oseriösa aktörer, både med och utan kollektivavtal. Precis som arbetarrörelsen vill vi motarbeta sådana verksamheter. Vi vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden.

Inför avtalsrörelsen efterfrågade vi en utveckling av kollektivavtalen för att bättre passa småföretag, men tyvärr fastnade fokus vid lönenivåer. Därför har vi tagit fram en ansvarskod för företag utan kollektivavtal.

Företag som ställer sig bakom koden förbinder sig till vissa villkor vad gäller lön och löneförhandling, semester, arbetstider, pensionsavsättningar och försäkringar. På många sätt motsvarar de villkoren i de flesta kollektivavtal och i vissa fall går de längre än de flesta kollektivavtal. Men det sker utan en administrativ och kostsam avtalshantering. Det är helt enkelt anpassat för småföretag och deras anställda. Vi gör detta därför att vi vill bidra till schysta villkor på den svenska arbetsmarknaden.

Vi vill att även företag som inte passar i de storskaliga organisationerna ska kunna visa att de är bra arbetsgivare och få stöd i sitt jobb för schysta villkor. Vi hoppas nu på ett konstruktivt samtal med arbetsmarknadens parter, så att vi tillsammans kan jobba för att så många som möjligt ska omfattas av schysta villkor på arbetsmarknaden. Det är att utveckla den svenska modellen.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län

Frida Boklund
Frida Boklund

LÄMNA ETT SVAR