Anmälan efter allvarlig infektion i ögat

0

En patient vid Värnamo sjukhus drabbades av en allvarlig infektion efter en injektion i ögat. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Händelsen gäller en patient som behandlades med en injektion i ena ögat. Patienten drabbades av en allvarlig infektion, som krävde akut operation av ögat.

Kontroll visade växt av bakterier i påsarna där sprutorna förvarades. Åtgärder har vidtagits och därefter har inte bakterier konstaterats i denna typ av förvaringspåsar.

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av IVO, myndigheten Inspektionen för vård och omsorg.

LÄMNA ETT SVAR