Anmälan om sexårings död

0

Region Jönköpings län anmäler en händelse för prövning enligt lex Maria. Händelsen gäller en sexårig flicka som avled av hjärnhinneinflammation.

Barnet sökte vård och fick behandling för öroninflammation. Barnet återkom dagen efter till akutmottagningen på Värnamo sjukhus, då föräldrarna upplevde att tillståndet försämrats. Barnets tillstånd bedömdes i samverkan mellan personal på akutmottagningen i Värnamo och barnakuten i Jönköping per telefon. Vårdpersonalens bedömning var att insatt behandling för öroninflammation var tillräcklig och kunde fortsättas i hemmet. Föräldrarna uppmanades att söka vård igen vid försämring.

Morgonen därpå var barnet sämre och fördes efter besök på jourcentralen i Värnamo med ambulans till barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Där bedömdes barnet ha hjärnhinneinflammation och behandling sattes in. Barnet avled senare på Universitetssjukhuset i Linköping.

Det har i efterhand visat sig att barnet hade en immunbrist som inte var diagnostiserad sedan tidigare. Immunbristen har bidragit till det mycket snabba sjukdomsförloppet.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, beslutat om åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

LÄMNA ETT SVAR