Thomas debatterar högskoleantagning

0

Thomas Strand (S) från Vaggeryd och en riksdagskollega debatterar.

Riksdagsledamot Thomas Strand.
Riksdagsledamot Thomas Strand.

Antagningen till högskolan måste bli tydligare Det är med utbildning av högsta kvalitet som Sverige kan stärka den svenska modellen och möta den globala konkurrensen. Inte med låga löner. Regeringen bygger därför ut högskolan med 14 300 platser till och med 2018. För att säkerställa kvaliteten i utbildningen har regeringen också presenterat en satsning om nästan 900 miljoner kronor fram till 2018 i särskilda kvalitetsmedel till humaniora och samhällsvetenskap.

Alla som drömmer om att studera i högskolan förtjänar att möta ett tydligt och förutsägbart system för att få sina meriter prövade. Så är det inte idag. Reglerna för tillträde har ändrats vid flera tillfällen utan att ett helhetsgrepp har tagits, vilket resulterat i ett lapptäcke av regler som riskerar att missgynna blivande studenter. Det i sin tur missgynnar samhället – Sverige behöver bli bättre på att tillvarata kompetens.

För att göra antagningen tydligare och mer förutsägbar ser nu regeringen över hur tillträdet till högskolan ska utformas. Utredningen kommer bland annat att se över högskoleprovets roll. Högskoleprovet var tänkt att vara en andra chans för att komma in på högskolan, men i dag har det fått en delvis annan funktion.

Det finns ingen åldersgräns för när du kan skriva högskoleprovet, och ett starkt resultat redan under gymnasieskolan kan skapa negativa effekter för gymnasiestudierna. Ett enklare och tydligare tillträde ska även garantera att de studenter som blir antagna har rätt förkunskaper för att genomföra utbildningen med goda resultat, och att de kan använda sin utbildning för att bidra till arbetsliv och samhälle.

Vi vill också att det ska bli enklare än i dag att uppnå grundläggande behörighet genom arbetslivserfarenhet, något som kan möjliggöra ett livslångt lärande och att fler börjar studera på högskolan.

Alla blivande studenter måste få sina meriter prövade på ett tydligt sätt. Det är ett sätt att vässa Sveriges möjlighet att konkurrera med kunskap istället för med låga löner, och det krävs för att vi ska klara kompetensförsörjningen i hela landet. Det är i sin tur en viktig del av den svenska modellen som vi ska fortsätta att utveckla.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning
Thomas Strand (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

LÄMNA ETT SVAR