Debatterar åkerierna

0

Frida Boklund och en kollega debatterar

Där järnvägen tar slut – där tar åkerierna vid

Sverige är ett av de mest urbaniserade länderna i Europa och inflyttningen till storstäderna pågår varje dag. Men runt om i Sverige bor det också människor som inte alls vill flytta in till städerna utan vill bo kvar i sina hembygder och försörja sina familjer och driva sina företag.  De människorna arbetar inte bara för sig själva utan producerar varor och livsmedel även till alla andra i Sverige.

Men för att kunna leva och verka på landsbygden krävs det att politikerna förstår villkoren som de lever under. En fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning. Landsbygden är, vare sig man vill det eller inte, beroende av bilen och lastbilen för att kunna driva sina företag.

Dagligen transporteras tiotusentals ton varor på våra vägar, varor som är nödvändiga för att de som bor och verkar där ska kunna fortsätta att göra det. Men det fungerar likadant på andra hållet. De som bor i städerna är beroende av alla slags varor som är producerade på landsbygden, inte bara livsmedel.

Åkerinäringen är alltså en förutsättning för företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt för dessa företag och människor, både i städerna och på landsbygden.

Sveriges Åkeriföretag och Företagarna arbetar för att det ska bli enklare att starta och driva företag. Exempelvis är många åkeriföretag är små och lokalt förankrade. För att våga utvecklas sitt företag måste det finnas långsiktiga förutsättningar som gör att företagaren känner trygghet. Regeringens hantering av drivmedelsskatten och hanteringen av tyngre och längre fordon visar inte några sådana tendenser. Inför 2015 höjdes drivmedelsskatten. Höjningen tyder på en fundamental oförståelse för företagares och landsbygdens villkor och verklighet.

Under många år och tillsammans med en rad andra aktörer har Sveriges Åkeriföretag och Företagarna arbetat för att öka svensk konkurrenskraft och en hållbar företagsamhet. Det är samhällsekonomiskt överlägset lönsamt med kombinationen tyngre OCH längre ekipage. Sveriges Åkeriföretag är dessutom på turné landet runt för att utbilda i upphandling av sunda transporter, Fair Transport.

Regeringen har uttryckt en ambition om att järnväg i glesbygd ska utvecklas men fortfarande är det så att järnvägen har en begränsad transportfunktion och där järnvägen tar slut, där tar åkerierna vid. Företagare och människor på landsbygden och i städerna existerar i ett beroende av varandra som måste tas till vara på och fortsätta att utvecklas. Då skapar vi fler jobb och en levande landsbygd som även städerna kan dra nytta av.

Frida Boklund, Regionchef Företagarna

Frida Boklund
Frida Boklund

Thomas Hammarström, Regionchef Sveriges Åkeriföretag, Småland – Öland

LÄMNA ETT SVAR