Thomas Strand debatterar skolan

0

thomas-strand-160421-10x7-press

Thomas Strand (S) från Vaggeryd och en partikollega debatterar.

Så vill vi utveckla den svenska skolan

Den svenska skolan har fantastiska möjligheter. De allra flesta elever trivs i skolan och når målen. Många lärare talar med stolthet om sitt yrke och om sina elever. Men skolan står också inför utmaningar som kräver kraftfulla insatser.

En viktig del av den svenska modellen är en jämlik skola med hög kvalitet. Därför ökar vi nu satsningen på fler anställda i förskoleklass och på lågstadiet till 2,3 miljarder kronor årligen från och med i höst, så att fler lärarassistenter kan anställas i skolan. Det innebär att varje elev kan få fler timmar tillsammans med sin lärare och att stora skolklasser kan bli mindre. Vi satsar också på mer specialpedagogiskt stöd så att alla elever ska få det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas.

Samtidigt investeras det kraftfullt i läraryrket. Forskning visar att skickliga lärare gör den enskilt största skillnaden för elevers resultat och därför får lärarna nu fler kollegor och bättre betalt genom ett lönelyft för skickliga och erfarna lärare. Vid sidan av lärarlönelyftet är olika ansträngningar för att ge lärarprofessionen mer tid med eleverna viktigt. Central rättning och färre nationella prov är en del i detta, lärarassistenter en annan.

Vi skapar också en mer jämlik skola, där de skolor som har störst behov får störst stöd och kan attrahera de bästa lärarna. Nyligen beslutade vi att avsätta 34 miljoner kronor ytterligare per år till ett lönelyft för lärare och rektorer i utsatta områden. Dessutom satsar vi på lovskola så att fler ska bli behöriga till gymnasiet.

Regeringen investerar sammanlagt 8 miljarder kronor bara i år för att stärka skolan, den största skolsatsningen som gjorts på över ett decennium. Tiden är förbi då stora skattesänkningar gick före nödvändiga investeringar i våra barns och ungas kunskapsutveckling.

Något som är mer än välkommet är att också Moderaterna visar ett intresse för en bättre skola och ett mer attraktivt läraryrke. Men så sent som i höstas föreslog de besparingar på skola och utbildning på mer än 4 miljarder jämfört med regeringens budget. Det imponerar inte.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen vill utveckla den svenska modellen och kommer att göra det som krävs för att vända trenden och återföra svensk skola till internationell toppklass med höga kunskapsresultat. Allra bäst vore förstås om vi kunde göra det i brett politiskt samförstånd.

Lena Hallengren (S) ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Thomas Strand (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

LÄMNA ETT SVAR