Raymond och Sofia debatterar

0
Raymond Pettersson. Arkivbild
Raymond Pettersson. Arkivbild

Raymond Pettersson är en av två som debatterar företagande:

Vi kan inte bara stötta manligt företagande

EU har många stora fonder för att utveckla landsbygderna i EU. Tyvärr var det i Jönköpings län knappt 15 procent av pengarna i landsbygdsfondens som 2015 gick till kvinnor. Liknande ser det ut ifall man tittar på de andra EU-fonderna.

Detta måste vi i politiken ändra på om hela landet ska kunna utvecklas. För såväl i staden som på landsbygden så är det ett stort slöseri ifall inte allas idéer får plats för att utveckla vårt land och vår landsbygd. Men allt kommer inte vi som politiker klara av – för en jämställd landsbygd krävs det att alla hjälps åt.

Fördelningen av pengar ur landsbygdsfonden speglar givetvis inte hela sanningen, däremot är det en indikation vart det offentliga har riktat sin uppmärksamhet.

Fördelningen handlar inte heller bara om utformningen av regelverk, det är också en beskrivning på hur könsfördelningen inom dessa sektorer på landsbygden är.

Jordbruket, skogen och andra sektorer på landsbygden måste breddas så att fler uppmuntras och tillåts ta del av dessa pengar. Samtidigt måste synen på landsbygdsutveckling breddas så att fler företag och verksamheter ses som en naturlig del av landsbygden och dess utveckling.

Viktiga steg kan tas av politiken men viktiga steg måste också tas av andra aktörer. Vi ser att vi måste växla upp arbetet på framför allt tre områden.

1. Arbetslivet måste bli mer diversifierat. Det är ingen hemlighet att landsbygdens arbetsliv till stor del varit jordbruk, skogsbruk och industri, sektorer som i dag inte är tillräckligt öppna för alla.

Dessa sektorer behöver bli mer öppna för fler grupper, och landsbygdens arbetsliv behöver utvecklas med fler sektorer.

Tjänstesektorn med allt ifrån besöksnäring och spelindustri till omsorg och statlig service, som kräver arbetskraft på alla nivåer, har stor potential. Här finns stora möjligheter, inte minst med tanke på dagens teknikutveckling.

Fler kan jobba på distans och framför allt kan den nya tekniken öppna upp för nya verksamheter och nya företag. Tillsammans med ett bra nyföretagarklimat så finns stora möjligheter att utveckla landsbygden.

2. Skog- och jordbrukssektorn måste vara öppen för alla. Här krävs det att alla aktörer i allt från utbildning och arbetsliv till myndigheter och organisationer ser över hur man arbetar så att man ser till att det är öppet och välkomnande till alla.

Nätverk, information och mer information är viktiga delar för att se till att få in fler människor i skogssektorn i allt från ägande och skogsbruk till förädling.

3. Fler företagare måste kunna få ta del av de stödpengar som det offentliga erbjuder. Här har vi som beslutsfattare ett stort arbete.

Vi måste bredda regelverken så fler typer av verksamheter kan få stöd och vi måste se till så fler vet om hur de ska göra för att kunna söka dessa medel.

Det är slående hur mäns företagande ständigt värderas högre än kvinnors och att detta slår igenom i de stödstrukturer som ska vara till för alla!

En jämställd landsbygd handlar inte om något annat än att se till att hela landet ska kunna leva. Alla, såväl män som kvinnor, behövs i detta arbete och då måste vi säkerställa att alla har möjlighet att vara med och utveckla den svenska landsbygden med nya idéer.

Raymond Pettersson (C), Värnamo, distriktsordförande Jönköpings län
Sofia Jarl (C), Gagnef, kandidat till ordförande för Centerkvinnorna

LÄMNA ETT SVAR