20 miljoner till Värnamo

0

I dag presenterades siffrorna för regeringens fördelningen av tio miljarder för flyktingmottagande med mera. Värnamo kommun får nästan 20 miljoner kronor.

”För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och  landsting tänker regeringen föreslå att tio miljarder kronor ges  till kommunerna under  2017 och framåt”.

Länets kommuner får sammanlagt nästan 317,5 miljoner nästa år. Jönköping får mest, nästan 78 miljoner medan landstinget får nästan 92 miljoner. Det innebär sammanlagt drygt 409,3 miljoner till länet.

– Den generella välfärden är en grundbult i den svenska modellen och att satsa på den ligger in linje med socialdemokraternas mål och att utveckla den modell som under flera år byggt Sverige starkt, säger riksdagsledamoten Thomas Strand från Vaggeryd som också han gläds över regeringens satsning.

Gnosjö får dubbelt så mycket som Vaggeryd ,17,1 miljoner medan Värnamo får 19,8 miljoner.
Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på  samma sätt som via det  kommunala  utjämningssystemet(kronor per invånare), dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och  nyanlända. Av de tio miljarderna får kommunerna nästar tre kronor per invånare och sju per asylsöknade/nyanlända. 2021 fördelas pengarna i förhållande till invånarantalet.

Av det tillskott som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70  procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent  och landstingen 20 procent.
Den beräkning som gjorts  är dock  preliminär och kommer att  uppdateras inför den slutliga fördelningen 2017 eftersom  beräkningarna grundas sig på statistik som kommer att uppdateras under  året.

budget-regering-kommuner-160413

LÄMNA ETT SVAR