S-folket på länskongress

0

Socialdemokraterna samlades till länskongress i Mullsjö på lördagen. Många frågor diskuterades inom politiska ämnen som hör till jämlikhet, frihet och solidaritet.
– Styrkan i den svenska modellen där arbetsmarknadens båda parter kommer överens och avtalar om villkoren samt hur dessa avtal också kan stärkas i vissa fall ingå i en
lagstiftning, berättar Ulla Gradeen från Värnamo.

Inrikesminister Anders Ygeman gästade kongressen och talade inspirerande bland annat de reformer som hunnits genomföras (97 av 105 vallöften är påbörjande), värdet av att ha en bra skola och vidareutbildning, aktiviteter som leder till jobb. Ett exemplet var svetsutbildning, vilket är en av de saker som S drivit på om i Värnamo kommun.

Ombuden från Värnamo kommun var flitigt uppe i talarstolen och talade om värdet av en hållbar LAS – lagen om anställningsskydd, behovet av ständiga studier och samtal om ideologi, jämställd vård oavsett kön, behovet av forskning om och förebyggande arbete för att minska den psykiska ohälsan, medicin utifrån den sjukes behov, protest mot vinster i välfärden, vikten av att bekämpa skattefusk. Samtliga förslag och uttalanden fick ett positivt bemötande från kongressen.

Livligaste debatten kom vid punkten information om storregionen.

Ny distriktsstyrelse valdes där Carina Ödebrink från Vaggeryd fortsätter  som ordförande, samt Anders Jansson, ordförande för Värnamo S-förening,  omvaldes som ledamot i styrelsen. I seniorutskottet fortsätter Bengt  Larsson.

Ombuden från Värnamo arbetarekommun var Pär AJ Persson, Vivi Ann Roos, Sandra Adesund, Britt-Marie Sellén Nilsson, Göran Krantz, Tero Väisänen, Gunborg Lindblad, Anders Jansson, Susanne Abrahamsson och Jörgen Carlsson.

Från Vaggeryds kommun deltog Carina Ödebrink, Kenth Williamsson, Inger Strandlund, Patrik Ahlberg, Magnus Daun, Berry Lilja och Robert Alkemark.

Foto: Tero Väisänen

LÄMNA ETT SVAR