Debatterar kring hbtq

0

Agnes Johansson, MUF Värnamo och en partikamrat debatterar,

En öppen skola för alla!

Sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet får aldrig vara avgörande vilket bemötande eller vilka rättigheter och möjligheter man har i samhället. För många hbtq-personer är det tyvärr ofta så. Unga hbtq-personer har ofta erfarenhet av dåligt bemötande, hot och våld och saknar därför en tillit till samhället, som i sin tur ofta leder till en negativ självbild och psykisk ohälsa.

Ett av de viktigaste områdena för att förebygga detta är skolan, det är där de flesta unga tillbringar mycket tid, och det är också där den personliga framtiden och inställningen till samhället tar form.  Skolan har som uppdrag att förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

För att uppfylla de mål om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar behöver det genomsyra alla delar av skolans verksamheter.

Med anledning av den ökade psykiska ohälsan och den negativa självbild som unga hbtq-personer ofta har, vill vi att Jönköpings läns samtliga kommuner tar ett krafttag för att stärka kompetensen inom skola och elevhälsa. Frågor gällande unga hbtq-personer måste också vara en central del i skolornas antimobbningsarbete.

Tobias Pettersson

Ordförande Öppna moderater, Jönköpings län

2:e vice distriktsordförande, MUF Jönköpings län

Agnes Johansson

Vice ordförande Öppna moderater, Jönköpings län

Ledamot, MUF Värnamo

Fotnot: HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

LÄMNA ETT SVAR