Behövs fler anställda…

1
Ulla Gradeen och Helene Petersson
Ulla Gradeen och Helene Petersson

Det behövs fler anställda i välfärden. Det kunde riksdagsledamoten Helene Petersson konstatera efter att besökt Renfanans förskola i Värnamo och träffat lokala representanter från fackförbunden Vision och Kommunal.

– Bilden jag fick var att situationen i välfärden är ansträngd. Personalen går på många håll på knäna. Med tanke på detta är det därför glädjande att regeringen nu satsar 10 miljarder kronor årligen på att förstärka upp välfärden i landets kommuner, säger riksdagsledamoten Helene Petersson.

Tillsammans med det socialdemokratiska oppositionsrådet Ulla Gradeen tillbringade riksdagsledamoten från Jönköpings län, Helene Petersson, måndagen i Värnamo kommun.

På agendan fanns bland annat ett besök på förskolan Renfanan i området Rörstorp.

– Det var sannerligen ett besök ute i verkligheten. Det var en fin verksamhet vi fick besöka, men under måndagen var det kort om ordinarie personal och man hade också varit svårt att få vikarier. Personalen vi pratade med beskrev situationen som pressad och att det hade behövts mer personal ute på förskolan, säger Helene Pettersson. H

on och Ulla Gradeen träffade sedan också representanter från fackförbunden Vision och Kommunal. De beskrev att det var en stor personalomsättning bland kommunen socialsekreterare, men även att det saknas personal inom Kommunals verksamhet och att det är väldigt hårt tidspress.

– Kvaliteten i välfärden måste höjas och den offentliga sektorn behöver bli ett föredöme när det gäller arbetsmiljön. Det är oerhört viktigt om vi ska kunna fixa personalförsörjningen även i framtiden. Med tanke på bilden vi fick från Värnamo är det mycket glädjande att regeringen i måndags presenterade en årlig förstärkning med 10 miljarder kronor till välfärden, säger Helene Petersson.

– För Värnamo kommun är detta väldigt glädjande besked. Det innebär mer resurser till att anställa personal. Efter åtta år av skattesänkar- och nedskärningspolitik är det nu dags för ett gemensamt samhällsbygge, säger oppositionsrådet Ulla Gradeen.

När regeringen i höstas gjorde en tilläggsbudget på elva miljarder kronor tilldelades Värnamo kommun drygt 15 miljoner av dessa.

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR