S agerar om Östboskolan

7
Östboskolan. Arkivbild 2013
Östboskolan. Arkivbild 2013

– Riv upp, gör om! Misstaget från Gummifabrikens start skall inte upprepas!
Det noterar Socialdemokraterna i Värnamo kommun.

– Omdaningen av Östboskolan liknar mer och mer den röra och brist på beslut som fanns i början av Gummifabrikens ombyggnad. Det saknas ett helhetsgrepp över hela områdets bästa användning, syftet med lokalerna och för vilken verksamhet. Samlad analys av byggnadernas status och effektivaste resursanvändning samt hållbara kalkyler är fortfarande inte presenterat, noterar Socialdemokraterna Ulla Gradeen, Pär AJ Persson och Britt-Marie Sellén Nilsson.

De pekar på att trots detta har redan Komvux slängts ut:
– Lokaler hyrs istället dyrt i Västra skolan, påpekar de.

I den nya preliminära investeringsbudgeten för 2017, med plan 2018–2021, finns fyra olika objektblad för Östboskolan, totalt över 100 miljoner.

– Men ändå saknas plan för samtliga byggnader och förbättringar i utemiljön till följd av ändrad användning. Innebär dessa delar 100 miljoner till?

– De senaste åren har vi Socialdemokrater på olika sätt försökt få Värnamo kommuns politiska majoritetsstyre att ta ansvar för ”god ekonomisk hushållning” och verksamhetsmål för området utan att lyckas. Utöver samtal, skriftliga påpekanden som till exempel:

 • Att ta fram en genomtänkt plan för hela områdets framtida användning (september 2013)
 • Upprepad uppmaning om helhetsgrepp inkl plan inför kommande stationsläge vid Sydsvenska krysset (juli 2014)
 • Uppdrag om utredning av lokaler på både kort och lång sikt (oktober 2014)
  Konsekvensanalys och kalkyl inkl sidokostnader för komvux flytt till Västra skolan (mars 2015).
 • Upprepat krav på kostnadsanalys för utbildningslokaler och påminnelse om olämpligheten i att lägga en grundskola i området (november 2015).

– Målsättningen om att i första hand använda kommunens egna lokaler till egen verksamhet är vi helt eniga om. Därför är det för oss helt obegripligt att de tömmer en fungerande byggnad för att hyra externt för åtskilliga miljoner.

– Med hänvisning till tidigare aktiviteter för att få en bättre planering och resursanvändning och med kännedom om att 100 miljoner inte kommer att räcka till allt, kräver vi nu i en motion att en vision och målsättning för Östboskolans byggnader och områden tas fram. En tydlig ledning och styrning för bästa användning och ekonomi. Misstaget från Gummifabrikens start skall inte upprepas!

– Östboskolan kan bli ett väl fungerade vuxencentrum, med utbildning, kontor, folkhälsa, kulturskapande och annan positiv verksamhet som också kan dra nytta av närheten till Sydsvenska krysset, avslutar Ulla Gradeen, Pär AJ Persson och Britt-Marie Sellén Nilsson.

 

7 KOMMENTARER

 1. Nu är det på tiden att övriga politiker lyssnar på socialdemokraterna och medborgare!
  Ej genomtänkta förslag som sätter säkerhet, utbildning och kommunala skattemedel på spel kan vi inte acceptera 👎
  Hur kan man som politiker och kommuntjänsteman stå bakom detta beslut?
  Riv upp – Gör om – Gör rätt!!
  Tack socialdemokraterna för att ni står för politik som sätter verksamhet, utbildning, säkerhet och god ekonomisk hushållning i fokus. 👏👍

 2. Det vore bra om nu man redovisade korrekta siffror över vad som avsatts i budget för renovering och omdaning av dessa lokaler. Att det inte finns en plan är en grov överdrift och populistiskt.

  Hittills har VI inte sett ett enda eget förslag som är kostnadsberäknat eller ”gissat” av S i aktuellt område.

  I planen finns iordningsställande av kontorslokaler för den egna verksamheten i flera av områdets huskroppar, en ombyggnation av en av huskropparna till en ny skola. Denna ombyggnation är inte möjlig om det bedrivs verksamhet i lokalerna. Det är därför KomVux nu flyttat.
  Projektering pågår förnärvarande för en bättre kostnadsbild för samtliga ovanstående utskrivna ”dimridåer”

 3. Håller med dig Sandra, det är verkligen på tiden att det kommer fram hur illa skött detta är. Är trött på att det hela tiden sopas under mattan och pratas om ”visioner” istället för att de ser till sina misstag och stå för dem. Skulle gärna vilja veta vilka de övriga tre objekten är förutom grundskolan, bara där finns hur många frågetecken som helst….

 4. Säkert lika bra som Gummifabriken. Redovisa samtliga siffror öppet för kommuninvånarna.
  Tror snart det är dags för folkstyre i Värnamo. HGJ hänvisar till ingenting.

 5. Christer. Alla siffror och projekt som byggs eller skall byggas finns redovisade på kommunens hemsida. http://WWW.varnamo.se, under ekonomi o budget.

  Här finns 28 sidor med olika investeringsobjekt som pågår eller skall startas och i olika beskrivningar för varje objekt kan man läsa helt öppet hur,när och varför investeringarna sker.

  Alltså sker detta helt öppet och tillgängligt.

LÄMNA ETT SVAR