Rasar i sjukhusrankning

3

Värnamo sjukhus rasar från fjärde till tolfte plats i den rankning som tidningen Dagens Medicin gör varje år.

2014 var man tvåa i landet, 2015 fyra och nu på plats tolv. Det handlar om kategorin mellanstora sjukhus. Totalt finns det 36 sjukhus i denna kategori.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har däremot för fjärde gången i rad utsetts till Sveriges bästa mellanstora sjukhus. Den medicinska kvaliteteten är väger tyngst i rankningen. Länssjukhuset Ryhovs bästa resultat finns inom hjärtvården. En annan stark sida är förlossningsvården.

Starka sidor för Värnamo:
Totalt kan man säga att Värnamo ligger mycket bra till när det gäller tillgänglighet och att man har få överbeläggningar. Sjukhuset ligger också bra i rankning när man ser på landets alla sjukhus, däremot långt ned när det gäller mellanstora sjukhus.

1 av 37
Andel kvinnor som opereras för invasiv bröstcancer utan att ny operation behöver utföras. Operationer där hela bröstet opereras bort ingår. Mätperiod avser tid för diagnos.

1 av 46
Andel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär efter operation för urininkontinens.

1 av 57
Andel med korrekta hygienrutiner och klädregler

1 av 60
Andel strokepatienter som 3 månader efter insjuknandet anger att behovet av hjälp och stöd är helt tillgodosett.

1 av 52
Andel 80+ högst 4 h på akuten

1 av 60
Antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser

Svaga sidor för Värnamo
35 av 36
Andel kvinnor med invasiv bröstcancer som opereras med bröstbevarande kirurgi. Avser tumörstorlek < 30 mm. Mätperiod avser diagnosår.

50 av 53
Andel höftledsopererade patienter som genomgått artrosskola.

3 KOMMENTARER

  1. 50 av 53
    Andel höftledsopererade patienter som genomgått artrosskola.
    Det finns personal som har gått utbildning men vissa tyckte att detta är inte deras uppdrag. Det är mycket självtyckande gällande rehabiliteringen och dess uppdrag.
    Bristande rehabilitering är Värnamos sjukhus svagaste punkt. År efter år minskar rehabiliterande insatser. Patienter ligger där några dagar och uppföljningsrutiner är bristande. De ansvariga för rehab är helt övertygade att de har rätt och att deras arbetssätt och rutiner är bra. Ingen självkritik eller jämförelse med andra. Ljungby sjukhusets rehab rutiner och arbetssätt är flera ljusår före.

  2. Värnamo sjukhus ligger på plats 12 av totalt 36 när det gäller mellanstora sjukhus, om man läser hela inslaget i Dagens Medicin, dvs 24 mellanstora sjukhus kom inte in på topplistan. Det kallar jag inte långt ner, men naturligtvis bör man sträva efter bättre.

LÄMNA ETT SVAR