Frida debatterar arbetsgivaravgifter

0

Frida Boklund från Företagarna debatterar:

Nyligen föreslog regeringen sänkta arbetsgivaravgifter för enmansföretag från och med nästa år. Företagarna ser det som en efterlängtad signal, men saknar aktiebolagen i förslaget.

Företagarna har länge arbetat för att arbetsgivaravgifterna för småföretag ska sänkas och förslaget är därför positivt. Det är en viktig och efterlängtad signal från regeringen att man ser småföretagens verklighet och hinder för att anställa.

Regeringen vill med förslaget att fler personer med enskild firma ska ta steget och våga anställa sin första medarbetare.

Arbetsgivaravgiften sänks till drygt 10 procent för den första person företagaren anställer. Rabatten ska enligt uppgift gälla högst 12 månader och för lön upp till 25 000 kronor/månad.

Företagaren behöver inte betala allmänna löneavgiften och särskilda löneskatten under det första året och lönekostnaden minskar med drygt 4.200 kronor i månaden för en anställd som tjänar 20.000 kronor.

Självklart är det bra med en lägre kostnad för att anställa, samtidigt vore det bättre om förslaget även inkluderade aktiebolag, vilket är en bättre bolagsform för den som vill anställa. Bara omkring fem procent av enskilda firmor har idag anställda, och förslaget får därför troligen en mer symbolisk innebörd än en reell påverkan.

Skälet till att så få enskilda firmor har anställda är den risk det innebär. I en enskild firma är du personligt ansvarig för företagets alla åtaganden, och med anställd personal ökar risken. Det är viktigt att varje enskild företagare noga överväger om det är värt risken att anställa.

Vi ser därför gärna att detta bara är ett första steg, och att det är ett förändrat tänk hos regeringen som i nästa skede kommer att presentera det här även för aktiebolag. Även om den reformen kommer att vara betydligt mer kostsam eftersom den träffar fler, så är det en bättre väg till fler jobb.

Frida Boklund, regionchef Företagarna

Frida Boklund
Frida Boklund

LÄMNA ETT SVAR