Vill få svar om sommarlovet…

0

Socialdemokraterna har lämnat en interpellation till medborgarnämndens ordförande Maria Johansson.

Den lyder så här:

Om nästan två och halv månad är det sommarlov. En härlig känsla för alla elever när ”Den blomstertid nu kommer”, klingar ut på avslutningen och en hel sommar ligger framför. Men tyvärr gäller inte glädjen alla barn.

Enligt Rädda Barnens analyser finns det omkring 400 barn i Värnamo Kommun som lever i fattiga familjer. För dem hägrar sällan långa, exotiska semesterresor eller speciella läger. Det kostar för mycket. En viktig jämlikhetsfråga är att alla barn skall kunna ha samma chanser i livet. En jämlik skola är viktigt både för kunskap som social hållbarhet. Men även fritiden är väldigt viktig. Jag tror vi är överens om den ståndpunkten.

För att ge alla barn och ungdomar en chans till en meningsfull fritid har den socialdemokratiskt ledda regeringen därför valt att införa ett statligt stöd för att kommunerna ska kunna arrangera kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar i åldern mellan 6 och 15 år. 200 miljoner i statligt stöd avsätts årligen 2016–2019, andelen för Värnamo kommun blir 681.304 kronor. Ett bra tillskott skulle detta kunna bli.  Pengarna kan sökas från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Frågor:

1. Kommer Värnamo Kommun att ansöka om dessa pengar?

2. Vilka aktiviteter, utöver ordinarie, kommer att erbjudas alla barn för att uppnå en positiv aktiv fritid under sommaren?

3. Hur kommer sommarlovsaktiviteter att erbjudas alla barn i kommunen nu i sommar 2016?

Värnamo den 21 mars 2015

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Genom Anette Myrvold och Ulla Gradeen

LÄMNA ETT SVAR