Jörgen debatter inför Earth Hour

0

Jörgen Skärin från Miljöpartiet debatterar inför aktiviteter runt om i världen i morgon,

Inför Earth hour

Det är fyra B:n i som gör skillnad hur våra Barn skall få en framtid .

Kryptiskt men du har makten på om hur du väljer i din vardag.

Jörgen Skärin (MP)
Jörgen Skärin (MP)

Val 1 Bilen

Vad väljer du för någon bil och hur använder du den. El, gas, etanol, bensin eller diesel och behöver du köra bilen alltid för korta sträckor? Fungerar cykeln som ett komplement?

Val 2 Boskap förbrukar enorma resurser.

Välj inte så mycket kött när du handlar livsmedel.

Djurindustrins miljöpåverkan är inte enbart begränsad till klimatpåverkan. En tredjedel av jorden isfria landyta upplåts idag till att odla grödor till animalieindustrin. Miljontals hektar av regnskog i Sydamerika har omvandlats och omvandlas till foderodlingar för att föda kycklingar och grisar, även svenska sådana.

De negativa miljöeffekterna är enorma och innefattar jordförstöring, vattenföroreningar, förlust av biologisk mångfald och negativ klimatpåverkan. Vattenbrist och övergödning är också problem som kan orsakas av animalieproduktion.

Val 3 Bostadsuppvärmning och val av byggmaterial är den stora resursförbrukaren.

Om du väljer energieffektivt hus med byggmaterial av förnyelsebara material  som trä: Välj trähus istället för betong. För att framställa ett kg betong krävs hög energiåtgång och avger stora mängder CO².

Val 4 Börsen är det viktigaste incitament för hur den finansiella marknaden agerar nu och framåt.

Dina val är dina pensionspengar och spar kapital. Väljer du aktiefonder som vill utveckla hållbara verksamheter eller bolag som väljer fossila lösningar för att utveckla sin verksamhet.

Val 5 Barnen är framtiden, ge dem en ljus framtid.

Dessa val är dina i din vardag!

Du har makten! Även om du inte tro det.

Tänk på ditt femte B

Jörgen Skärin,  Värnamo, Miljöpartiet

LÄMNA ETT SVAR