Anmälde enligt lex Maria

0

En patient vid sjukhuset i Värnamo fick opereras akut efter att tarmen skadats vid ett gynekologiskt ingrepp. Region Jönköpings län anmälde händelsen för prövning enligt lex Maria.

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen gäller en kvinna som på grund av blödning behandlades med gynekologisk skrapning. Undersökningen före ingreppet visade en mycket liten livmoder, men man uppmärksammade inte att större delen av livmodern tidigare opererats bort.

Vid skrapningen uppstod en komplikation; tarmen skadades, vilket krävde akut operation.

LÄMNA ETT SVAR