Bygger om för 237 miljoner

0

Peab har fått uppdraget att genomföra en om- och tillbyggnad av Värnamo sjukhus. Beställare är Regionsfastigheter i Jönköping län och kontraktssumman uppgår till 237 miljoner kronor.

I projektet ingår att bygga om lokaler för operation, sterilcentral samt intensivvårdsavdelningarna. Dessutom ska Peab inreda befintliga lokaler och även genomföra installationsarbeten.

Projekteringen kommer att påbörjas i april 2016 och de nya lokalerna ska vara färdigställda under hösten 2019.

LÄMNA ETT SVAR