Carina debatterar svensk modell

0

Carina Ödebrink (S) från Vaggeryd debatterar.

Den svenska modellen för framtiden

Socialdemokraternas ambition är ett Sverige som håller ihop och där välfärden är likvärdig i hela landet. Det är den svenska modellen.

För att kunna erbjuda likvärdig service i hela landet finns det ett behov av att se över dagens länsgränser och skapa organisationer som är bättre rustade för att klara av de uppgifter och utmaningar som ett modernt samhälle står inför. För att hela landet ska leva måste makten över de frågor som har betydelse för människors vardagar flyttas närmare medborgarna. Därför behöver fler funktioner flyttas från staten till regionerna. För att utgöra starkare förhandlingsparter mot staten behöver också regionernas befolkningsunderlag bli större.

Den länsindelning vi har nu skapades under 1600-talet, i ett Sverige som såg väldigt annorlunda ut jämfört med i dag. Jag tror att människor i allmänhet inte bryr sig särskilt mycket om administrativa eller politiska gränser. Däremot är jag övertygad om att människor bryr sig om att det finns jobb i hela landet, god tillgång till utbildning, ett levande kulturliv, utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik en jämlik sjukvård av hög kvalitet.

Diskussionen om hur Sverige ska organisera sig är inte någon ny fråga. Den har pågått till och från under lång tid. Blickar vi bakåt går det också konstatera att utbyggnaden av välfärden alltid har skett på en kommunal och regional nivå – något som var möjligt tack vare kommunreformerna på 70-talet.

Även i dag handlar regionfrågan om att utveckla välfärden, och föga förvånande motarbetas den mest tydligt av de partier som vill minska det offentliga åtagandet, av de som inte vill se en stark välfärdsstat som vi gemensamt finansierar och ansvarar för. Sverige har under en lång tid lidit brist på regionalpolitik. Konsekvensen av detta har varit större klyftor och orättvisor mellan människor, men även mellan stad och land. Ska vi kunna öka jämlikheten i samhället måste vi därför minska de regionala orättvisorna.

Kravet på staten är tydligt i det fortsatta arbetet. Jag vill peka på tre delar:

Den första är en tydlig statlig närvaro regionalt där statliga myndigheter som är viktiga för regionens utveckling har samma geografi.

Det andra är länsstyrelsernas roll som tydliga samordnare av statliga myndigheter på regional nivå.

Det avslutande är att fler statliga jobb behöver fördelas ut i hela landet, även utanför storstäderna.

Vill vi ha ett Sverige som håller samman och där tillväxten och utvecklingen går framåt har vi inte råd att misslyckas. Går vi inte i mål riskerar de regionala ojämlikheterna att fortsätta öka.

Vi socialdemokrater vill se ett Sverige som håller samman – både i dag och i framtiden. Så utvecklar vi den svenska modellen för framtiden.

Carina Ödebrink (S), Vaggeryd, regionråd Region Jönköpings län

LÄMNA ETT SVAR