Debatterar högskoleutbildning

0
Thomas Strand (S)
Thomas Strand (S)

Riksdagsledamoten Thomas Strand (S) från Vaggeryd, som sitter i riksdagens utbildningsutskott och som ansvarar för högre utbildning, har skrivit en debattartikel tillsammans med Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Så här lyder artikeln:

Den svenska modellen innebär att vi ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner. Då behöver vi högskoleutbildning av hög kvalitet. Regeringens system för att säkra och främja kvalitet som nu beslutats av riksdagen kommer att åtgärda bristerna i systemet som infördes av den förra regeringen.

Sveriges studenter förtjänar en utbildningspolitik som garanterar att deras utbildning inte ifrågasätts utanför Sveriges gränser. Så har tidigare inte varit fallet. Den förra regeringens system för kvalitetssäkring av högre utbildning hade så allvarliga brister att Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som har ansvar för granskningen av svensk högre utbildning, uteslöts ur den europeiska organisationen för kvalitetssäkring (ENQA). Bland annat på grund av att systemet lade för lite vikt vid högskolornas kvalitetsarbete.

Regeringen har därför föreslagit ett nytt nationellt system för att säkra och främja kvalitet på högskolans utbildningar. Det nya systemet blir mer sammanhållet genom att koppla ihop det kvalitetsarbete som sker på universitet och högskolor med nationella granskningar via UKÄ.

En viktig princip i det nya systemet blir extern granskning som utförs med hjälp av ämnessakkunniga och inte ”administratörer” som vissa debattörer hävdat. Det blir också ett skarpt system där examenstillstånd kan ifrågasättas och återkallas. UKÄ som myndighet med ansvar för granskning och utvärdering kommer ha en fortsatt stark roll för helheten.

Resultatgranskningarna i den förra regeringens system baserades mestadels på uppsatser och examensarbeten, men sådana är bara en begränsad del av en utbildning. Det var även många utbildningar som inte granskades med det gamla systemet, vilket var en stor brist.

Utbildningsutvärderingarna i det nya systemet kommer därför att ge en mer heltäckande bild av utbildningarnas kvalitet.

Sammantaget kan det nya systemet utvärdera fler utbildningar, och granska fler aspekter av dem. Och det blir internationellt gångbart. Det är viktigt för att skapa legitimitet för svensk högskoleutbildning.

Vi har nära 400 000 studenter i Sverige och de ska känna sig trygga med att de får en bra utbildning. För regeringen är det därför högt prioriterat att Sverige nu får ett kraftfullt och internationellt erkänt system för kvalitetssäkring.

Helene Hellmark Knutsson, (S) minister för högre utbildning och forskning

Thomas Strand (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

LÄMNA ETT SVAR