Kasta regionförslaget i papperskorgen!

0

Moderata Ungdomsförbundet protesterar mot planerna på storregioner.

Här följer en debattartikel.

Den 9 mars 2016 presenterade den av regeringen tillsatta Indelningskommittén sitt förslag till omstöpning av Sverige. 21 län ska bli sex storregioner. Syftet ska vara att uppnå en effektiv sjukvård, eftersom mindre regioner inte anses kunna tillhandahålla en kvalitativ sjukvård.

Jonas Ericson, MUF-ordförande
Jonas Ericson, MUF-ordförande

Fakta från dagens Sverige säger något helt annat. I regioner/landsting som Jönköping, Halland, Kronoberg och Kalmar är sjukvården rankad som bland de bästa i hela landet. När det kommer till frågor som tillgång till sjukvård man är i behov av, förtroende för vårdcentraler i respektive region/landsting och om det är rimliga väntetider till besök på vårdcentraler rankas vi i översta toppskiktet. Dagens befintliga större regioner hamnar i de flesta mätningar i Vårdbarometern långt bakom oss.

Att kunna upprätthålla en kvalitativ sjukvård handlar därför inte om att bilda stora regioner och stordriftsfördelar. Det handlar om ansvar för ekonomin, om ordning och reda i välfärden och om visioner för framtiden.

Samtidigt behöver regeringen bli tydligare med vad en ”effektivare sjukvårdsorganisation” betyder. Då tydligheten inte är tillräcklig skapas stor oro inför framtiden. Vi tycker att människor ska ha rätt att få veta i förväg om förslaget kommer innebära att lokala sjukhus och vårdcentraler riskerar att läggas ned.
Jönköping, Halland och Kronoberg har idag, och Kalmar får 2019, som regioner, också hand om det regionala utvecklingsansvaret. Det betyder att makt har flyttats närmre medborgarna. Förslaget om storregioner kommer istället flytta makten längre bort från medborgarna, insynen i den demokratiska förvaltningen kommer bli svårare att överblicka och färre kommer ha möjlighet att påverka inriktningen för samhällets utveckling.

Vår uppmaning till regeringen får därför bli att kasta regionförslaget i papperskorgen. Sverige står inför stora utmaningar när det kommer till att få en modern arbetsmarknad, en fungerande bostadsmarknad och en hållbar migrations- och integrationspolitik. Fokuset borde därför vara inriktad på hur vi bygger Sverige bättre och inte på förslag som kommer leda till ett land i spillror.

Jonas Ericson
Distriktsordförande
MUF Jönköpings län

Markus Bengtsson
Distriktsordförande
MUF Halland

Ida Eriksson
Distriktsordförande
MUF Kronoberg

Måns Linge
Distriktsordförande
MUF Kalmar län

LÄMNA ETT SVAR