Mats är kritisk mot storregioner

0

Nu kommer kritik mot planerna på storregioner och framför allt från Moderaterna. Riksdasledamoten Mats Green från Gränna har gjort en interpellation där han menar att  Jönköpings län förlorar på en storregion.

– Jag har ställt en mycket kritisk interpellation till det ansvariga statsrådet civilminister Ardalan Shekarabi (S) om de hotande konsekvenserna för hela Jönköpings län av detta. Jag kommer för övrigt göra allt jag kan för att detta förslag om storregioner i riksdagen ska stoppas en gång för alla och begravas på en politisk kyrkogård varifrån ingen uppståndelse sker, säger Mats.

Mats Green (M)
Mats Green (M)

Så här lyder hans Interpellation:

Ny regionindelning och dess hotande konsekvenser för Jönköpings län

Regeringen har tillsatt en Indelningskommitté för att se över Sveriges regionindelning som ska presentera sitt förslag onsdagen den 9 mars 2016. Regioner med enhetligt ansvar i hela landet är önskvärt, men det finns inga skäl att tvinga fram storregioner.

Slagkraftiga regioner växer fram underifrån, inte med statligt tvång och kartritande rikspolitiker, som civilminister Ardalan Shekarabi (S) hotar med på DN-debatt den 23 mars 2015.

Samtidigt är det positivt att Sverige regionaliseras och att styrning och ansvar blir lika i hela landet. Att föra över det regionala utvecklingsansvaret till regioner med direktvalda politiska församlingar skapar bättre förutsättningar för samverkan på olika nivåer. Det är positivt att ett antal regioner bildats på egna initiativ – däribland mitt län Jönköping som blev region den 1 januari 2015.

Tidigare har både regeringarna Persson som Reinfeldt avvisat förslag om att dela in Sverige i ett litet antal storregioner – det saknas helt och hållet belägg för att ett fåtal storregioner skulle vara lösningen på Sveriges framtida utmaningar.

Civilminister Shekarabis påstående i ovannämnda debattartikel om de storregioner som hittills framtvingats – ”trots att dessa regionreformer har visat sig framgångsrika har de inte fått några efterföljare” – är direkt felaktigt. På vilket sätt har dessa storregioner visat sig framgångsrika? Oavsett parameter visar verkligheten på det rakt motsatta.

Låt oss titta på de vanligaste argumenten för storregioner – vården, infrastrukturen och tillväxten.

Ur ett vårdperspektiv leder storregioner oundvikligen till nedläggning av både sjukhus och vårdcentraler med sämre tillgänglighet, sämre kvalitet och längre köer som följd. Sverige har en vård i världsklass och jämförelser visar att Jönköping och Halland har den bästa vården i Sverige – inte storregionerna. Det saknas belägg för att vårdkvalitet, patientsäkerhet eller effektivitetsgrad skulle öka med stora landsting/regioner. Vårdens mest kostsamma och komplicerade åtgärder koncentreras redan idag till ett fåtal sjukhus och även de största regionerna/landstingen behöver idag samarbeta över gränserna.

Av regiondebatten kan man få intrycket att man genom detta nu kommer att kunna satsa massivt på infrastruktur i alla delar av både land och län. Faktum är att det inte blir ett öre mer till infrastruktur än tidigare. Det är exakt lika stor kaka som innan, det är bara andra (men inte färre) som ska dela på samma kaka.

Ger storregioner starkare och jämnare regional utvecklingskraft? Att stora regioner är bra för tillväxten är ett vanligt argument i debatten. Ansvarskommittén ansåg att en region bör ha ett invånarantal på 1-2 miljoner. Men granskar man den ekonomiska utvecklingen i Sveriges län för perioden 2000-2012 finner man inget samband alls mellan regional folkmängd och tillväxttakt.

Min övergripande frågeställning, såväl som farhåga gentemot ovanstående fakta, är – vad detta riskerar få för ödesdigra konsekvenser för oss som bor lever och verkar i Jönköpings län?

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet följande:

1. På vilket sätt har dessa storregioner visat sig framgångsrika?

2. På vilket sätt blir det mer pengar till infrastruktur genom att regionkartorna ritas om?

3. Borde inte landstingen fokusera på att höja kvaliten, öka tillgängligheten och hantering av flyktingkrisen istället för att tvingas lägga mycket kraft och tid på knöliga organisatoriska sammanslagningsprocesser?

4. Hur ser man på det faktum att medborgare i välskötta landsting som Jönköping riskerar att få betala för att politiker i andra landsting inte har skött ekonomin?

5. Bör inte medborgarna få veta hur storregioner påverkar deras skattesats och hushållsekonomi?

6. Avser regeringen att tvinga genom en ny indelning eller ska den vara frivillig?

7. Vilka bevekelsegrunder ligger bakom tillsättandet av Indelningskommitten?

8. Vilka problem avser regeringen att lösa med en ny indelning?

9. Vilken fakta och statistik stödjer sig regeringen på, för att gå mot färre och betydligt större regioner?

10. Ur ett demokratiskt perspektiv – hur kommer avståndet mellan väljare och valda att påverkas och hur blir förutsättningarna för representation från regionens olika dela?

Gränna den 8 mars 2016

Mats Green (M)

LÄMNA ETT SVAR