Bufab expanderar

0

Bufab har slutit avtal och förvärvat samtliga aktier i det privatägda bolaget Magnetfabriken AB i Västerås. Förvärvet träder i kraft med omedlbar verkan och kommer att redovisas inom Bufabs segment Sweden.

Magnetfabriken AB grundades 1992 och har sedan dess utvecklats till att vara en av nordens ledande leverantörer av magneter och magnetsystem. Bolaget har en årsomsättning om knappt 20 miljoner kronor och sex medarbetare.

– Magnetfabriken ger ett bra tillskott och kompletterar Bufabs verksamhet i Sverige på ett synnerligen bra sätt. Vi ser synergier och möjligheter både gentemot nya och befintliga kunder men också genom att expandera användningsområdena för magneter och magnetsystem. Vi kommer i första hand fokusera på den nordiska marknaden, men ser naturligtvis möjligheter inom hela Bufab gruppen, sammanfattar Johan Lindqvist, segment Sweden, Bufab.

– Bufab är en välkänd aktör inom fästelement och C-parts och har en mycket stark ställning på den svenska marknaden. Vi kommer genom Bufab att få helt andra möjligheter att bearbeta marknaden och utveckla vår affär på samma framgångsrika sätt som hittills, samtidigt som vi tar del av fördelarna med att vara en del av Bufabkoncernen. Det ser vi verkligen fram emot, säger Magnus Gustafsson, vd Magnetfabriken AB.

bufab-gengre-dump-160303-10x7

LÄMNA ETT SVAR