Akuten inte i fara

0

På torsdagen bjöd Värnamo kommun in representanter för Region Jönköpings län med anledning av den oro kring akutsjukvården i Värnamo som framkommit i samband med regionens förslag till omorganisationer. Regionen gav ett lugnande besked, det finns inga planer på att ta bort akutsjukvården från Värnamo sjukhus.

Det var Hans-Göran Johansson (C) och Gottlieb Granberg (M), ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen i Värnamo, som bjudit in till mötet. Från regionen deltog Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Mia Frisk (KD), regionråd, Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör för verksamhetsområde Kirurgisk vård och Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för verksamhetsområde Medicinsk vård.

– Regionens representanter har förklarat för oss att organisationsförändringen sker för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen och styrningen av den medicinska verksamheten på regionens tre sjukhus, Värnamo, Jönköping och Eksjö. Förändringen innebär att regionen fördelar specialistkompetensen utifrån verksamhetsområde, inte efter geografiskt område, säger Hans-Göran Johansson.

– Fördelning av den opererande verksamheten tog vi beslut om för ett år sedan. Förändringarna görs för att ge patienterna bästa vård av hög kvalitet, säger Mia Frisk, regionråd.

Tanken är att stärka specialistkompetensen genom att de tre sjukhusen har olika specialistområden. Det i sin tur stärker akutsjukvården.

– Enligt regionens representanter finns det inga tankar på att ta bort akutsjukvården från något av regionens tre sjukhus, säger Hans-Göran Johansson.

Gottlieb Granberg poängterade också vikten av kompetensförsörjning till sjukvården.

– För att bevara och stärka kompetensen på sjukhusen måste vi gemensamt göra åtgärder för att locka och behålla kompetent personal till våra sjukhus.

akuten160120pm

LÄMNA ETT SVAR