Värnamoakuten tvåa i landet

0

Länets tre akutmottagningar tar hand om patienterna snabbt, visar Socialstyrelsens årliga nationella jämförelse av ett 70-tal akutmottagningar. Akutmottagningen i Värnamo kommer på andra plats i den totala jämförelsen, och akutmottagningarna i Eksjö och Jönköping ligger i topp i sina grupper.

Under 2015 ökade besöken och väntetiderna på akutmottagningarna i landet. Första halvåret 2015 var den så kallade vistelsetiden i snitt 179 minuter, en ökning med nio minuter jämfört med 2014.

Vistelsetiden har ökat även på de tre akutmottagningarna i Jönköpings län, liksom antalet besök, särskilt till akutmottagningen i Jönköping. Men fortfarande är det klart kortare tider än riksgenomsnittet, med 132 minuter i Värnamo, 145 i Eksjö och 149 minuter i Jönköping.

Länets akutmottagningar i topp
Nationella målet att 90 procent av patienterna ska bli färdigbehandlade inom fyra timmar( 240 minuter) klarar ingen akutmottagning i Sverige. Men i en nationell ranking kommer akutmottagningen i Värnamo på andra plats med cirka 88 procent, Eksjö på åttonde plats på 84 procent och Jönköping på 13:e plats med 78 procent.

– Det är väldigt glädjande att vi för andra året i rad hamnar i topp tillsammans med Oskarshamn, säger Terje Blomstrand, verksamhetschef för akutmottagningen i Värnamo. Socialstyrelsen tittar också särskilt på patientgruppen över 80 år, eftersom det är jobbigt för en äldre människa om det tar tid på akuten. Där har vi kortast handläggningstid i landet, vilket känns väldigt bra.

Många faktorer påverkar tiden
En rad faktorer styr tiden på akutmottagningen.

– Väntan på blodprover, röntgenundersökning och periodvis hög belastning påverkar tiden. Väntan på första bedömning av läkare mäts också, men det är mindre intressant om man arbetar som vi, att sjuksköterska inleder med provtagning vid specifika symptom.

Socialstyrelsen konstaterar att det finns ett tydligt samband mellan vistelsetider och akutmottagningens storlek, mätt i antalet patientbesök. I den största gruppen, 18 akutmottagningar som har mer än 50 000 besök årligen, har akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov den kortaste vistelsetiden trots en kraftig ökning av antalet besök på senare år.

Planering med vårdplatskoordinator
– Vi har välfungerande rutiner och en personal som arbetar hårt. Väntetiderna är en komplex fråga som beror på en rad faktorer, varav till exempel flödet från akuten underlättas av vårdplatskoordinatorernas arbete, säger biträdande verksamhetschef Britt-Marie Persson, på Länssjukhuset Ryhov. För att få rätt och bra vård ska man söka på rätt ställe. Bara den som är allvarligt sjuk ska komma till oss.

Bland 13 akutmottagningar med 20 000–30 000 besök per år, hamnar Eksjö på andra plats.

Snabbspår för olika patientgrupper
– Vårt fokus är att prioritera de patienter som är mest sjuka och har störst behov av vård. Vi har idag många snabbspår för patienter med hjärtinfarkt, stroke, höftledsfrakturer och liknande, säger Thomas Johansson, verksamhetschef för akutmottagningen i Eksjö. Det är glädjande att vi tre akutmottagningar har god tillgänglighet i en nationell jämförelse, men vi skulle förbättra situationen ytterligare om patienterna först ringer till 1177 för att få råd om rätt vårdnivå.

Som en del i detta pågår ett intensivt samarbete med primärvården och ambulansen för att styra patienterna till rätt vårdnivå.

LÄMNA ETT SVAR