TV: Värnamo i Erskines anda

0

x

Den världsberömde brittisk-svenske arkitekten Ralph Erskines (1914–2005) arbete präglades av hänsyn till klimat och miljö. Kanske kan hans tankar och arbete bli vägledande för Värnamo i sin strävan: ”Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035”.

Detta var lite av vad som behandlades när Värnamo kommun bjöd in till paneldebatt i Vandalorum. Deltagare var Frida Fälth, planarkitekt på miljö- och stadsbyggnadskontoret, Gottlieb Granberg, kommunalråd och tidigare ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Martina Palm, hållbarhetsstrateg Värnamo kommun samt Johnny Grauengaard, arkitekt och vd för bsv. Diskussionsledare var Lars Alkner, kulturchef Värnamo kommun.

Noteras kan att i Vandalorum visas till och med den17 januari utställningen ”Ralph Erskine – arkitekt med engagemang för samhälle och människan”

På 20 år ska det i Värnamo byggas bostäder åt 6 500 nya kommuninvånare. Vad kan vi lära av Ralph Erskine när Värnamo ska växa? På vilka sätt är hans idéer kring social och ekologisk hållbarhet tillämpliga i dag?

Dessa frågor och flera andra behandlades vid träffen som samlade ett 50-tal besökare.

LÄMNA ETT SVAR